Sustainable Development Goals Eindhoven

Hartelijk Welkom op deze speciale DSE pagina in het kader van de Dutch Happiness Week. #dutchhappinessweek.

Wat doen Eindhovenaren om samen blij te worden? Door bij te dragen aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties!

Dutch Happiness Week heeft een inventarisatie gemaakt van burgerinitiatieven waar Digitale Stad Eindhoven een overzicht van heeft gepubliceerd.

Een hele optocht van buurtverenigingen, workshops, stadstuiniers, voorlichters, werkzoekers, clubs die zich drukmaken over je gezondheid of die de jeugd aanspreken trekt aan je voorbij.

Eindhoven werkt dus flink mee aan het realiseren van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen, in het engels: Sustainable Development Goals, afgekort tot SDG’s.

Lees de volgende berichten door in het plaatje te klikken en verbaas je over de SDG initiatieven in Eindhoven:

 

Als je wilt weten wie in Eindhoven bezig is met een specifieke SDG, klik dan op onderstaand plaatje:

 

Wat wil de VN met SDG’s?

Dat is een programma van de Verenigde Naties uit 2015 dat loopt tot 2030. De VN heeft 17 SDG’s benoemd en de doelen uitgeschreven. Het gaat over mensen, onze planeet, welvaart, vrede en samenwerking.
De VN schrijft:

Mensen:
We willen wereldwijd armoede en honger uitbannen. We willen dat alle mensen zich waardig en gelijkwaardig kunnen ontplooien in een gezonde omgeving.

Planeet:
We willen de aarde beschermen tegen verval door duurzame productie en consumptie na te streven, door duurzaam om te gaan met grondstoffen en door snel aktie te ondernemen om het klimaat te beschermen. Zo kan onze aarde voor deze en toekomstige generaties voor ons blijven zorgen.

Welvaart:
Alle mensen moeten in welvaart een zinvol leven kunnen leiden. Economische, sociale en technologische vooruitgang vindt plaats in harmonie met de natuur.

Vrede:
We willen eerlijke en inclusieve samenlevingen in vrede bevorderen zonder angst en geweld.

Samenwerking:
We mobiliseren een wereldwijd samenwerkingsverband voor duurzame ontwikkeling met hulp van alle landen, alle belanghebbenden en alle mensen. De nadruk ligt op de noden van de armsten en de zwaksten.

SDG’s in Nederland:

In Nederland is https://www.sdgnederland.nl aktief. Daar kunt u vinden wat de status van het project in Nederland is. Daar vindt u ook wat de VN wil bereiken voor 2030.

SDG’s in Eindhoven:

Wat gebeurt er in Eindhoven op het gebied van SDG’s. Welke initiatieven hebben burgers en/of lokale overheid ondertussen al opgestart?

SDG-Eindhoven heeft een inventarisatie gemaakt en kwam al snel met een lijst van 30 initiatieven. Die inventarisatie is waarschijnlijk lang niet volledig, maar het is een mooi begin.

DSE stelt deze 30 initiatieven in korte beschrijvingen aan je voor, met een link en een contaktadres voor als je meer wilt weten. Het doel is om snel een overzicht te krijgen van de initiatieven.

De teksten zijn samenvattingen van de website van het initiatief. De vermelde SDG’s zijn door de initiatiefnemers zelf aangegeven.

DSE in Eindhoven:

We richten ons op de Eindhovenaar die niet alleen de staccato Brainport reclame wil ondergaan, maar ook zo nu en dan zijn wenkbrauwen wil optrekken over wat er nu weer gebeurt is.

Het portal www.dse.nl publiceert opinievormende artikelen voor en door Eindhovenaren. Auteurs mogen alles posten zolang het een beetje binnen de grenzen van het betamelijke blijft. We proberen zo veel mogelijk op de bal en niet op de man te spelen.

Naast informatieverschaffing zien we ook veel mooie verhalen, gedichten en informatie over de mooie dingen die gebeuren in Eindhoven. Die verhalen zijn soms echt prachtige schilderijtjes, Bob kan dit als geen ander. Onze weerman Gerrit geeft elke maand een overzicht van het weer in Eindhoven. Wim schrijft stukjes die vaak zweven tussen satire en cynisme. Hoofdredakteur Rien zorgt voor de mooie foto’s en is de verbinder van tegengestelde opvattingen. Nanna zorgt ervoor dat de site blijft draaien en helpt bij specials zoals nu bij de serie over de Dutch Happiness Week.

DSE is de enige overgebleven digitale stad in Nederland en wordt nog steeds gedreven door vrijwilligers.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *