SDG’s in Eindhoven: Workshops en Cursussen

Dit artikel is een vervolg op: https://dse.nl/sustainable-development-goals-eindhoven/

Dit artikel gaat over een aantal bedrijven en instituten die SDG Cursussen en Workshops organiseren. Dat zijn Eindhoven in Dialoog, De Wakkere Grootmoeders, DeLimes, Stichting Richter Education en Stichting STIR – Stad van Morgen.

 

= = = = = = = = = = = = = = = = = =

 

Naam: Eindhoven in Dialoog

Website: https://eindhovenindialoog.nl/

Contakt: sjaak@eindhovenindialoog.nl

SDG’s: 1, 3, 4, 10, 11, 16, 17

 

Het doel van Eindhoven in Dialoog is het organiseren van de jaarlijkse Dag van de Dialoog voor Eindhoven.

Eindhoven in Dialoog wil effecten bereiken op drie niveaus:

 1. Op individueel niveau het inzicht laten ontstaan dat dialoog een alternatief is voor debat en dat waarderend onderzoeken en waarderend oplossen alternatieven zijn voor probleemoplossen en dat positieve energie genereren een alternatief is voor negatieve energie genereren.
 2. Op sociaal niveau verbinding laten ontstaan.
 3. Op maatschappelijke niveau cohesie, een dialoogcultuur laten ontstaan: spreken op de wijze van een dialoog wordt de norm.

Voorbeelden van thema’s van eindhoven dialoog in de afgelopen jaren zijn: Durven delen, Samen (w)aardig, Thuis voelen, Erbij horen én jezelf zijn en Domweg gelukkig in Brainport. Dialogen worden gevoerd onder leiding van een opgeleide dialoogbegeleider en volgt een voorgeschreven stappenplan. De deelnemers dienen zich te houden aan de voorgeschreven dialooghouding.

Hoe zo’n dialoog verloopt kunt u hier lezen: Verslag van een Dialoog

 

Inspiratiekaart Eindhoven in Dialoog

= = = = = = = = = = = = = = = = = =

 

Naam: De wakkere grootmoeders

Website: www.wakkeregrootmoeders.nl

Contact: https://wakkeregrootmoeders.nl/?page_id=69

SDG’s: 1, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 17

 

De wakkere grootmoeders zijn Nel, Elly, Loes, Sandra, Annelies en Anka.

Hun wakker-makers raken meerdere aspecten van het menselijk zijn; lichaam-geest en ziel. Ze zijn bedoeld voor ieder die dit aanspreekt: vrouwen of mannen, jong en oud en iedere afkomst. Om de rijkdom van de diversiteit te ervaren.

Er zijn diepgaande cursussen en workshops over:

 • Hoe ga je om met jezelf en de uitdagingen van het leven vanuit het licht dat je in wezen bent.
 • Samen weven we de toekomst
 • Wakker maken van het spiritueel bewustzijn in jezelf en hoe je die in kan zetten.
 • Rituelen bij overgangsfases: Iedere fase geeft de mogelijkheid om van Lot tot Bestemming te komen.
 • Het vraagt moed om te blijven luisteren en handelen naar jouw eigen wijsheid, vooral wanneer het schuurt.
 • De kracht en (levens)wijsheid van de ouderen in het werk
 • Dialoog sessies op het werk hoe de levenswijsheid van de oudere werknemer blijvend actief ingezet kan worden.
 • Meedenk sessies met werkgevers hoe leeftijdsbestendig personeelsbeleid vorm gegeven worden.
 • Bezield ouder worden, zinvol en vervuld het leven blijven leven.

= = = = = = = = = = = = = = = = = =

 

 

Naam: DeLimes

Website: https://www.delimes.nl

Contact: https://www.delimes.nl/contact

SDG’s: 1, 2, 3, 4 , 8, 9, 11, 16, 17

DeLimes is een organisatie-adviesbureau uit Zwammerdam dat het Rijnlandse managementmodel uitdraagt.

De Rijnlandse principes stellen de professional, de vakman centraal. Wie het weet mag het zeggen. Hoe ingewikkeld kan het zijn?

Die Rijnlandse principes zijn nooit weg geweest. Zo deden we het toch altijd al? Klopt. Er zou nauwelijks nog een organisatie bestaan zonder. Vakmensen zijn wat dat betreft onbewust bekwaam. Ze zouden echter zo veel beter doen als ze bij het volledige kennisrepertoire zouden kunnen. En als ze er echt over zouden gaan.

Daar willen we die vakmensen bij helpen.

En dan al die mensen in management-functies. En die mensen in stafdiensten die de dienst willen uitmaken. Bang zijn ze. Bang als het niet goed gaat als zij hun werk niet goed doen. Maar ergens weten ze ook wel; dit klopt niet. Ze zouden wel anders willen, als ze wisten hoe.

Ook hen willen we helpen. Helpen te laten schitteren.

 

= = = = = = = = = = = = = = = = = =

 

Naam: Stichting Richter Education

Website: https://www.richter.education

Contact: info@richter.education

SDG’s: 3, 4, 5, 9, 11

 

Stichting Richter Education wil met Leergebied® op kleine schaal stappen zetten in het verbinden van mensen om samen te werken aan een betere toekomst, zoals vastgelegd in de SDG’s.

Teams van vijf personen (bij voorkeur zonder inkomen uit werk) nemen deel aan begeleide Design Thinking workshops. Het team bedenkt een creatieve oplossing voor een vraagstuk uit de wijk of uit de gemeente die het algemeen belang dient. De oplossingen worden gedeeld op de website van de Global Goals Community, zodat anderen die oplossingen ook kunnen gebruiken.

De deelnemers zelf ontwikkelen in de workshop vaardigheden waarmee ze voor zichzelf hun eigen belemmeringen om leren zetten in kansen. De Stichting wil zo mensen, die op welke manier dan ook ‘buitenspel’ staan in onze samenleving, helpen hun persoonlijke veerkracht te vergroten.

Zo willen ze jong en oud kansen bieden om betekenisvol mee te doen, hun talenten en kennis in te zetten, nieuwe vaardigheden te ontwikkelen en nieuwe mensen te ontmoeten. Ze verbinden mensen om samen te werken aan een verbetering van de leefbaarheid in hun eigen gemeente. Hun missie is Verbinding voor Leefbaarheid.

 

= = = = = = = = = = = = = = = = = =

Naam: Stichting STIR – Stad van Morgen

Website: www.stadvanmorgen.com

Contakt: jean-paul.close@stadvanmorgen.com

SDG’s: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 15, 16, 17

Sustainocratie is een moderne samenleving gebaseerd op vijf kernwaarden van duurzame menselijke vooruitgang. Dat zijn gezondheid, veiligheid, samenredzaamheid, bewustwording en basisbehoeftes.

Stichting STIR werkt samen met anderen in Eindhoven en Nederland om de Stad van Morgen vorm te geven, waaronder AiREAS (luchtkwaliteit, volksgezondheid en mobiliteit), FRE2SH (regionale voedselzekerheden), COS3i (sociale inclusie, integratie en innovatie in de kernwaarden), School of Talents (Participerend leren) en Circulaire Stad.

AiREAS zet voor het Leefbaarheidsfonds van vliegveld Eindhoven en Eindhoven Noord burgerparticipatie op en meet geluidoverlast en luchtvervuiling door het vliegverkeer.

FRE2SH is een community in het Veemgebouw die bezig is met het upcyclen van gebruikte materialen. Een groeiende groep creatieve mensen vormen de community voor circulaire economie in FRE2SH.

COS3I organiseert de wekelijkse internationale sociale eetavonden en organiseert Gezondheid voor de Ziel programma´s in de wijken. Het zijn geluk en liefde gedreven programma´s waarmee stress wordt verdreven en mensen in hun kracht komen te staan door aandacht voor hun innerlijke zelf en elkaar.

School of Talents heeft een aantal Erasmus+ aanvragen ingediend voor studentenuitwisseling met EU landen. De jongeren worden meegenomen in de sustainocratische kernwaarden en duurzaamheid doelstellingen.

U kunt op de site het Stad van Morgen “Eindhoven de Speelste” spel spelen.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *