SDG’s in Eindhoven: Werk zoeken

Dit artikel is een vervolg op: https://dse.nl/sustainable-development-goals-eindhoven/

Dit artikel gaat over een aantal initiatieven die vraag en aanbod van werk bij elkaar brengen. Dat zijn Eindhoven Doet, InBetween Cafe, Expat Spouses, Centro Latinoamericano, International Creative Women en Parktheater Gilde+

= = = = = = = = = = = = = = = = = =

Naam: Eindhoven Doet

Website: www.eindhovendoet.nl

Contakt: www.eindhovendoet.nl/contact

SDG’s: 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10, 11, 16, 17

De missie van Eindhoven Doet is het versterken van de vrijwillige inzet in Eindhoven. Die zorgt immers voor een stad waarin je vrij kunt leven en iedereen mee kan doen: die levert een sterke sociale basis.

Eindhoven Doet informeert, adviseert, ondersteunt en faciliteert organisaties die werken met vrijwilligers. Ze ondersteunen organisaties die werken met vrijwilligers met informatie en advies, workshops en trainingen en andere diensten. Met de organisatiescan krijgen besturen een heldere momentopname van hoe zij ervoor staan, wat hun verbeterpunten zijn en hoe zij die aan kunnen pakken.

Eindhoven Doet inspireert zoveel mogelijk Eindhovenaren om zich vrijwillig in te zetten door workshops, trainingen en inspiratiesessies. Er is een vacaturebank en een vrijwilligersapp. Er is een Pop-up kantoor om bij mensen in de buurt te komen.

Het team bestaat uit 6 betaalde medewerkers en 14 vrijwilligers.

Eindhoven Doet is onderdeel van Lumens.

= = = = = = = = = = = = = = = = = =

Naam: InBetween café

Website: https://www.inbetweencafe.nl

Contact: inbetweencafeeindhoven@gmail.com

SDG’s: 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10, 11, 16

In Between Café is een maandelijks event voor werk- en opdrachtzoekenden die op zoek zijn naar (betaald) werk en/of projecten. Bij elke bijeenkomst worden een of meerdere korte workshops gegeven. De workshops hebben tot doel om de bezoekers te inspireren en te informeren. We stimuleren dat onze bezoekers elkaar ondersteunen en actief gebruik maken van elkaars kennis en ervaring. De workshops die gegeven worden zijn daarin een katalysator.

Inhoudelijk staan de thema’s ‘persoonlijke ontwikkeling’ en ‘het vinden van betaald werk’ centraal. Bij het eerste gaat het dan over in je kracht komen en het (her)vinden van je passie.

Toegang tot de workshops van het In Between Café zijn gratis, je rekent alleen je eigen consumpties af. Wel staat er een varkentje klaar voor een vrijwillige bijdrage aan de onkosten, die de organisatie maakt. Dus kijk en voel wat het je waard is geweest en doneer.

= = = = = = = = = = = = = = = = = =

Naam: Expat Spouses Initiative

Website: www.expatspousesinitiative.org ,

Contakt: www.expatspousesinitiative.org/contact-us

SDG’s: 3, 4, 5, 8, 10,11, 16, 17

Expat Spouses Initiative (ESI) is een gemeenschap van de wederhelften van internationale kenniswerkers die als hoog opgeleid internationaal talent gekoppeld wordt aan lokale bedrijven. Doel is dat ze zo sneller toegang hebben tot de Nederlandse arbeidsmarkt. Bedrijven kunnen zo sneller inclusiever en diverser worden.

De wederhelften kunnen cursussen en bijeenkomsten volgen die culturele drempels verlagen.

= = = = = = = = = = = = = = = = = =

Naam: Centro Latinoamericano de Orientación

Website: www.cloeindhoven.nl

Contakt: www.cloeindhoven.nl/contact

SDG’s: 3, 4, 5, 8, 10,11, 16, 17

El Centro Latinoamericano de Orientación, Eindhoven (C.L.O.), is een stichting die ondersteuningsactiviteiten verleent bij de inburgering van de Latijns-Amerikaanse inwoners van regio Eindhoven.

De algemene doelstellingen zijn:

• Stimuleren en/of ontwikkelen van activiteiten op het gebied van voorlichting, scholing, communicatie en deelname aan de samenleving

• Voorlichting geven aan de Latijns-Amerikaanse inwoners over bestaande plannen en programma’s voor inburgering

• Een centrum voor uitwisseling van ervaringen over inburgering en maatschappelijke verscheidenheid zijn voor migranten

• Bevorderen van het zoeken van mogelijkheden op het gebied van werk, van deelname in instellingen en het vrijwilligerswerk

= = = = = = = = = = = = = = = = = =

Naam: International Creative Women
Website : www.internationalcreativewomen.nl

Contakt: internationalcreativewomen@gmail.com

SDG’s: 3, 4, 5, 8, 10, 11, 17

International Creative Women wil vrouwelijke creatieve ondernemers verbinden, ondersteunen en promoten.

Het is niet eenvoudig om ondernemer te zijn, helemaal als je dat in een ander land met een andere taal moet doen. Veel vrouwen zijn bang voor de toekomst als ze hun succesvolle carriere en netwerk hebben achtergelaten in hun vaderland. Niet alle vrouwen krijgen daarna In Nederland weer een carriere of een baan.

Ze zijn een ondersteunende en gevarieerde gemeenschap van vrouwen, die elkaar helpen met de start van hun eigen onafhankelijke ondernemerschap.

Online komen ze bij elkaar via sociale media, blogs en whatapp groepen. Offline hebben ze evenementen, koffiebijeenkomstem em workshops.

Ze creeeren samen een veilige en vriendelijke omgeving waar vrouwen van verschillende culturen elkaar tegenkomen om te leren en te groeien. De voordelen zijn niet alleen economisch van aard maar ook emotioneel.

Ze willen graag in contakt komen met andere organisaties.

= = = = = = = = = = = = = = = = = =

 

Naam: Parktheater – Gilde Plus

Website: www.gildeplus.nl

Website: https://www.parktheater.nl/nl/programma/themas/82/Gilde_Plus/

Contact www.gildeplus.nl/contact

SDG’s: 1-17

 

Gilde Plus is een leer- en werkcommunity voor ondernemers, professionals en werkzoekenden. Samenwerken en leren van elkaars kwaliteiten. Dat is het idee achter Gilde Plus, een moderne variant van de middeleeuwse gilden.

​Net als in de gilden staat vakmanschap centraal. Nieuw is dat Gilde Plus zich niet beperkt tot een enkel vak of ambacht, maar verschillende disciplines samenbrengt. Elkaars kennis en ervaring delen geeft kruisbestuiving, waardoor de leden op nieuwe ideeën komen en samen projecten uitwerken en aanpakken. Zo ontstaan nieuwe samenwerkingsverbanden en netwerken.

Gilde Plus is een gebalanceerde mix van werkzoekenden, starters, ervaren professionals en ondernemers. Zij werken aan werk, aan concrete opdrachten. Daarnaast ontwikkelen ze elkaars expertise. Gilde Plus richt zich op werk in de volle breedte. We beginnen met het in kaart brengen van elkaars kracht (expertise, kennis, kunde, netwerken, ervaringen en vooral ook passie).

In gilden leerden meesters hun gezellen het vak. Dat principe is ook terug te vinden in Gilde Plus. Een beginnend webdesigner leert bijvoorbeeld van een ervaren boekhouder hoe zijn administratie op orde te brengen. Maar bij Gilde Plus kan het leren ook andersom zijn: een whizzkid maakt een ervaren horecaondernemer wegwijs in de ICT.

Gilde Plus zorgt voor meer betaald werk voor werkzoekenden en voor een professionele en betaalbare werkomgeving waar ondernemers daadwerkelijk ontmoeten. Kortom: een broedplaats voor sociale innovatie en nieuwe concepten.

Het Parktheater Eindhoven heeft voortdurende aandacht voor innovatie, experimenten en zoekt continu naar betekenis in de raakbare samenleving: een inspirerende, inclusieve, delende en helende samenleving. Met Gilde Plus borduurt het Parktheater Eindhoven voort op het concept en de community van Net(Anders)Werken met werkplekken en workshops voor flexwerkers.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *