SDG’s in Eindhoven: Voorlichting en Cultuur

Dit artikel is een vervolg op: https://dse.nl/sustainable-development-goals-eindhoven/

Dit artikel gaat over een aantal stichtingen die het publiek voorlichten en cultuur breder toegankelijk maakt. Dat zijn het Vredesburo, 040energie, Wereldwinkel Eindhoven en Cultuur-Inclusief.

= = = = = = = = = = = = = = = = = =

Naam: Stichting Vredesburo Eindhoven

Website: www.vredesburo.nl
Contakt: info@vredesburo.nl

SDG’s: 16

Het Vredesburo is een stedelijke organisatie die zich bezig houdt met allerlei zaken die te maken hebben met oorlog, vrede, ontwikkelingswerk en milieu.

Ze geven lessen op scholen, houden informatiebijeenkomsten, geven nieuwsbrieven uit, beheren een bibliotheek, een aantal websites en facebookpagina’s. Verder ondersteunen ze andere groepen en initiatieven.

Zo is het programma Stapjes naar Vrede een samenwerking van het platform Levensbeschouwing en Vrede regio Eindhoven en het Vredesburo. Vrede is er niet van vandaag op morgen. Er zijn stappen voor nodig, heel veel stapjes. Iedereen kan beginnen in eigen omgeving. Ben je innerlijk in vrede, dan inspireer je daarmee anderen die daardoor gemakkelijker hun steentje kunnen bijdragen. Vanuit deze stapjesgedachte worden in Eindhoven projecten ontwikkeld die om vrede te bevorderen, en anderen te inspireren om op hun beurt aan de slag te gaan.


De Vredespostertentoonstelling in de Catharinakerk van tekeningen van kinderen uit groep 7 en 8 van vijf Eindhovense scholen is ook zo’n initiatief. De kinderen beelden uit wat vrede voor hen betekent. De expositie hoort bij de jaarlijkse wereldwijde Lions Peace Poster Contest waaraan inmiddels 600.000 kinderen meedoen. Door Eindhovense scholen zijn 225 tekeningen ingezonden.

= = = = = = = = = = = = =

Naam: 040 energie

Website: https://040energie.nl

Contact: https://040energie.nl/contact/

SDG’s: 7, 9, 11, 15, 17

040energie is een Eindhovense vereniging zonder winstoogmerk met 1600 leden. Vrijwilligers helpen hun straat-, buurt- en stadsgenoten om energie te besparen en om zelf lokaal betaalbare duurzame energie op te wekken.

Wil je inzicht krijgen in energiebesparende oplossingen voor jouw woning? Vragen over energie besparen, meer comfort, zonnepanelen, isolatie of warmtepompen?

Bij 040energie krijg je betrouwbaar en onafhankelijk informatie, advies en hulp.

Binnen de vereniging hebben we enthousiaste en kundige vrijwilligers en beschikken we over professionele apparatuur om scans te kunnen uitvoeren. Daarnaast werken we samen met gecertificeerde adviseurs.

Waar kunnen we jou mee helpen? We geven energieadvies, advies over zonnepanelen of warmtepompen,. Met een warmtebeeldcamera kunnen we de warmtelekken in een woning in beeld brengen. Daarna krijg je advies hoe je het warmteverlies kunt verminderen. Bij grotere energiebesparende maatregelen, is het verstandig om je huis uitgebreid te laten inspecteren door een erkende adviseur. Je ontvangt een rapport en stappenplan.

= = = = = = = = = = = = =

Naam: Wereldwinkel Eindhoven

Website: https://www.wereldwinkeleindhoven.nl

Contact: https://www.wereldwinkeleindhoven.nl/formulier.php?nav=33

SDG’s: 1 tm 17

Vrijwilligersoorganisatie Wereldwinkel Eindhoven is onderdeel van Stichting Fair Trade Eindhoven die ook actie voert tegen verspilling onder de noemer “No Waste”.

De activiteiten van de Stichting Fair Trade zijn gericht op mondiale bewustwording:

  • Exploitatie wereldwinkel
  • Deskundigheidsbevordering vrijwilligers wereldwinkel;
  • Promotie Fair Trade Food;
  • Publiciteit en verdieping Global Goals;
  • Activiteiten tegen verspilling;
  • Hergebruik textiel;
  • Bevorderen transparantie van de keten van fair trade producten ;
  • Ondersteunen organisaties die zoch actief inzetten voor de Global Goals;
  • Educatie rondom bovenstaande onderwerpen;
  • Promotie Fair Trade en bijdragen aan Fair Trade Gemeente Eindhoven.

Voor producten die je koopt in de wereldwinkel Eindhoven ontvangen koffie- en cacaoboeren, handwevers en zilversmeden een goede prijs. Dankzij jouw aankoop in de wereldwinkel kunnen producenten hun kinderen onderwijs geven, zelf voedsel verbouwen of een apotheek inrichten.

In het kader van ‘No Waste’ organiseert Stichting Fair Trade workshops om textiel te hergebruiken om het overmatige gebruik van textielvezels in de westerse wereld te beperken. Alleen al in Nederland gebruiken we jaarlijks 400 miljoen kilo textiel. Dit geeft een enorme belasting op het milieu terwijl we weten dat de arbeidsomstandigheden in de textielfabrieken in de arme landen nog heel veel te wensen over laat. Vanuit het oogmerk van de Global Goals zijn de aanbevelingen: Langer gebruiken, hergebruiken en bewuster kopen (biologisch en fair trade).

= = = = = = = = = = = = =

Naam: Stichting Cultuur-Inclusief

Website: https://www.cultuur-inclusief.nl

Contact: info@cultuur-inclusief.nl

SDG’s: 1, 2, 3, 5, 9, 10, 11, 17

Er is een tweedeling in Eindhoven, waardoor een grote groep Eindhovenaren niet in staat is te genieten van het brede cultuuraanbod in de stad.

Het doel van Cultuur Inclusief is het voor mensen uit de regio Eindhoven met een kleine portemonnee mogelijk maken te genieten van kunst en cultuur. Ze bieden waardebonnen aan om vier keer per jaar naar een zelfgekozen voorstelling te gaan tegen een sterk gereduceerd tarief.

Ook geven ze de mogelijkheid om te participeren in de stichting om deelnemers te stimuleren om actief te worden in de cultuursector. Door bijvoorbeeld vrijwilliger bij ons te worden of zelf eigen producties en theatervoorstellingen te maken.

Partners van Cultuur-Inclusief zijn Parktheater, Muziekgebouw Eindhoven, Dynamo, het Van Abbemuseum en Bibliotheek Eindhoven.

= = = = = = = = = = = = =

Een reactie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *