Sloop Wal 15 Eindhoven?

Ordevoorstel tot behandeling van de Voorhangbrief sloop Wal 15. M.A. Schreurs, LPF en OAE Gevraagd is vanwege tijdsdruk om alleen schriftelijk te adviseren op de voorgenomen sloop van Wal 15.

Hierbij het verzoek om ook de zaak met elkaar te kunnen bespreken omdat er veel zaken die niet in de voorhangbrief weergegeven zijn of onjuist weergegeven zijn opheldering behoeven voordat een advies over het voorgenomen handelen van het college mogelijk is.

Zoals:

1. De commissie ruimtelijke kwaliteit heeft gelijk. Wal 15 mag niet gesloopt worden tot er een goedgekeurd plan ligt te realiseren binnen 3 jaar. Dat is niet het geval. Er zijn zelfs nog geen vastgelegde kaders voor de ontwikkeling van het plein vastgesteld. Sterker er ligt nog niet eens een eenduidig voorstel daartoe. En er is veel verzet tegen de hoogbouw die er in zou moeten komen. Er is dus geen enkele rechtszekerheid ten aanzien van realisatie.
Realisatie kan daarmee niet alleen te lang lang duren, slopen kan zelfs een onnodig niet terug te draaien effect hebben. Denk aan het oude Stadhuis. Gesloopt voor een weg in het Cityplan die nooit gerealiseerd is.

Uit dse.nl/100-jaar-eindhoven-1920-2020-de-annexatie

2. De erfgoed instellingen lijken akkoord te zijn met sloop. Dat is niet juist. Voorkeur heeft niet slopen.

3. Als desondanks toch gesloopt wordt dan willen de erfgoedinstellingen graag het met de ontwikkelaar overlegde compromis over behoud van de gevels voor herbouw hard in de vergunning geregeld zien, dat herintroductie daadwerkelijk plaatsvindt. Dat is niet zo door het college opgenomen.

4. Een situatie die zelf gecreëerd is, door het leegtrekken en slopen van de ruimte ernaast en het leegtrekken van de ruimte Wal 15 zelf, allemaal pro-actief vooruitlopend op realisatie, wordt afgerond met een sloopvergunning door het college.
Maar die voortvarendheid is gekoppeld aan het bestaande bestemmingsplan. En niet aan een nog niet zeker vastgelegde ontwikkelingsmogelijkheid.
Oftewel qua timing onzorgvuldig handelen dat tot verloedering leidt, wordt beloond.

5. De gemeente heeft zelf ook een bijdrage aan de verloedering geleverd door het plan onderdeel te laten worden van een grotere ontwikkeling die vertragend werkt.

6. Dat er in geslapen wordt door mensen kent ook een relatie met het eigen gemeentebeleid, eufemistisch te omschrijven als niet- effectief daklozenbeleid.

7. Tenslotte beveiliging. Tegenover het Stadhuis moet het toch niet moeilijk zijn voor een college dat zich zo op repressie profileert hier de zaak veilig te houden. Het lijkt me zelfs een erezaak. Het college kijkt er letterlijk op uit met de eigen beveiliging.
Maar er wordt wel op de Kruisstraat gehandhaafd en hier niet. Terwijl het hier toch om een ” less challenging” situatie gaat dan op de Kruisstraat.
Oftewel het college kiest er voor niet te handhaven in een makkelijk te handhaven situatie. En lijkt daarmee te kiezen via het argument van verloedering op vooruitlopen op een eigen niet geakkordeerde agenda ten koste van het erfgoed van de stad.

Met vriendelijke groet,

Mary-Ann Schreurs

Mede ingediend door de fracties LPF en OAE.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *