Vanavond: een toost op grote hoogte!

Proosten op hoogte – Foto: Rien Valk

Vanavond zal duidelijk worden of de gemeenteraad van Eindhoven het startschot geeft voor de grootste bouwimpuls die Eindhoven ooit meemaakte. Als vanavond akkoord gegaan wordt met de plannen van de wethouder zal de binnenstad er als eerste aan gaan. Niet het plan KnoopXL (Fellenoord) of District E (tussen het NS station en De Bijenkorf). Maar juist de binnenstad gaat op de schop. Waarom uitgerekend daar beginnen? Dat heeft te maken met de opbrengsten die gestapelde woningbouw hier met zich meebrengt. Projectontwikkeling in een binnenstad levert geld op.

Zo’n vaart zal het toch niet lopen?
U bent niet de enige die dat denkt. Wie zich verdiept in de opzet van het beleid van wethouder Torunoglu krijgt langzaam maar zeker gevoel voor de omvang van de plannen. Wie zich wat meer inleest in de materie rondom stadsontwikkeling en de complexiteit die een binnenstad kenmerkt, wordt langzaam maar zeker… eh, onzeker. ‘Ja’ zeggen tegen de benadering die vanavond op tafel ligt is zoiets als op ‘accepteren’ klikken op een melding van een webgigant. ‘Het zal wel loslopen’, denkt menigeen. ‘En anders gooi ik het gewoon weer van mijn tablet of smartphone af.’ Dat gaat snel met nullen en enen, maar niet met gewapend beton.

Het wordt mooi, toch?
Ja vast, de binnenstad zal er best wat moois bij krijgen. Dat mag je ook wel verwachten van hedendaagse ontwerpers en bouwers. En toch is het fijn dat je als opdrachtgever (de gemeente Eindhoven dus) kunt zeggen: “Ho, wacht, stop, zo willen we het niet.” Wie zoekt naar het antwoord wanneer de gemeente op een rode knop mag drukken kan lang blijven zoeken: er is gewoonweg niets geformuleerd.

“Echt, er is ruimte voor bijsturing…”

Inspraak bij deelplannen
De wethouder deed een week geleden een kunstje. Hij verwoordde een overtuiging als een gegeven. Dat gebeurt weleens vaker en het overkomt ook mij af en toe. Als de raad akkoord gaat met de plannen dan zegt de wethouder toe dat bij de uitwerking van de acht focusgebieden de plannen opnieuw tegen de raad ‘aangehouden’ zullen worden. Nu hangt het natuurlijk af van wat je daaronder verstaat, maar de suggestie is dat de raad nog iets in de specie te brokkelen heeft. Het gaat er niet om wat je hoort of horen wil. Het gaat hoe om het écht geregeld is en dat is toch echt anders dan de indruk ‘van bij kunnen sturen’ die wethouder Torunoglu wekt.

Stadhuisplein
Een voorbeeldje dan maar: het Stadhuisplein. De hoogte van de torens moet nog bediscussieerd worden maar in de wandelgangen is al wel sprake van een torentje of drie. Als vanavond ‘ja’ gezegd wordt, betekent dat voor één ervan dat het de fase van het Definitieve Ontwerp in gaat. In de Eindhovense praktijk kun je ervan uitgaan dat het plan hoe dan ook doorgaat.

Het gaat in dit geval om de hoge jongen met een schuine kant die o.a. het oude ABNAMRO / Van Mierlo Bankgebouw moet doen vergeten. In de achtertuin van de Catharinakerk welteverstaan. Maar die staat in de schaars beschikbaar gestelde schets niet eens ingetekend. Evenmin is mij duidelijk van wie het ontwerp is, maar het zou zomaar uit de studio van Winy Maas’ MVRDV. Dezelfde Winy Maas die uitgerekend voor het Stadhuisplein zijn supervisorrol heeft geparkeerd. Of, en die kans acht ik ook niet gering: het ontwerp komt uit de koker van de huisontwerpers van de gemeentelijke politiek Diederen & Dirrix.

Verbazingwekkend
Het is best bijzonder dat GEVA BV blijkbaar wel de grond in eigendom heeft, de sloopkogel al heeft losgelaten op wat er stond en een bouwschets heeft maar niemand weet wie het ontworpen heeft. In Eindhoven is dat blijkbaar niets geks en da’s toch best verbazingwekkend. Zeker als de schets vanavond doorhobbelt richting de fase van Definitief Ontwerp. De champagne zal in dat geval rijkelijk vloeien als ware het een familiefeestje.

Dubbele pads voor XXL koffie…

Dubbele petten van stadssupervisor?
Tot slot nog een kleine voorspelling die verband houdt met dezelfde supervisor die ik hierboven ook al noemde. Terecht wordt en werd aan de wethouder de vraag gesteld hoe en wanneer de dubbele pettenproblematiek speelt inzake Winy Maas. Ook insprekers stelden de kwestie aan de orde waarbij Maas enerzijds supervisor is namens de gemeente en anderzijds meedingt (of kan dingen) met ontwerpen vanuit zijn kantoor MVRDV. Wethouder Torunoglu vond dit thema te veel betrekking hebben op één specifieke persoon en zou er daarom schriftelijk op terugkomen. Dat is tot op heden nog niet gebeurd. Ik vermoed dat de raadsleden een kattenbelletje toegezonden krijgen om 18.05 uur vanavond. Zoiets gebeurde een week geleden ook. ‘Petje af’ voor de prudentie waarmee de binnenstad naar de verdichtenis geholpen wordt!

+++++

Toevoeging: wie denkt dat een ‘ja’ van de raad leidt tot duidelijkheid, nodig ik uit een kleine optelsom uit te voeren. Open de volgende matrix (schema). Zoek even in de kolom onder ‘duidelijk’ naar een plusje (+). Het aantal plussen geeft aan hoe concreet het beleidsvoorstel is uitgewerkt. U vindt dat overzicht alhier. Het schema is gemaakt door bezorgde burgers en wordt onderschreven door drie stichtingen die zich hard maken voor doordachte doorontwikkeling van onze (binnen)stad. Oók in de hoogte.

Update
De raadsvergadering en stemming over de verdichtingsvisie is via deze link te volgen eindhoven.parlaeus.nl/user/agendavideo/action=live/ag=0a8a82aa888a828a0282a282a232ef82 Vermoedelijk wordt dat na 18:00 uur. Om 16:00 uur was er nog een storing in het digitale vergader systeem.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *