Weerhistorie: Eindhoven en de regio Eindhoven.

In mijn maandelijkse tabellen ( zie: augustus ) en weerpraatjes, spreek ik meestal over Eindhoven, maar soms ook over de regio Eindhoven. Hoe juist is dat en wat is het verschil tussen de regio en Eindhoven.
Het KNMI heeft 2 soorten weerstations
1. Automatische weerstations
2. Handmatige neerslagstations of regenstations.
Het KNMI heeft in Nederland ca. 35 automatische weerstations en ca. 670 handmatige neerslagstations.
In mijn overzichten gebruik ik hoofdzakelijk de metingen van het automatische weerstation 370 op de vliegbasis Eindhoven.
Meestal is dat genoeg om het klimaat van de regio Eindhoven te beschrijven.
Echter wil je nauwkeurig de hoeveelheid neerslag in de regio bepalen dan is een neerslagstation niet genoeg Het weer is grillig maar de hoeveelheid neerslag is nog vele malen grilliger. Om die reden heeft het KNMI een neerslag waarnemings-netwerk gebouwd van 670 meetstations verdeeld over heel Nederland .Deze stations meten uitsluitend regen en sneeuw en geven elke morgen hun waarnemingen door aan het KNMI.
Als ik dus meer wil weten over neerslag in de regio dan zal ik gebruik moeten maken van een of meerdere van deze neerslagstations.
Ik heb de regio eens doorgesnuffeld op zoek naar de neerslagstations in de regio.
Ik vond 21 neerslagstations die in een ruime cirkel rond de stad Eindhoven liggen.
Van deze 21 neerslagstations bleken er 14 actief te zijn. De andere stations zijn gestopt met meten en daarvan zijn alleen nog historische meetgegevens bekend
Alle meetstations hebben van het KNMI een nummer gekregen + een naam die direct verwijst naar hun locatie. De 14 regen stations die ik bekeken heb zijn: 827 Tilburg, 831 Esbeek, 896 Helmond, 899 Gemert, 904 Someren, 906 Oirschot, 907 Boxtel, 908 Deurne, 912 Leende, 915 Eersel, 918 Maarheeze, 919 Eindhoven vliegbasis, 920 Volkel en 926 Waalre..
Het neerslagstation 896 Helmond meet al sinds 1868. Het neerslagstation 926 Waalre meet pas sinds 2011.
Metingen van automatische weerstation zijn niet zondermeer met elkaar te vergelijken. De automatische stations meten continu en het KNMI maakt van deze stroom aan gegevens elke 10 minuten een overzicht. Een volledige meetreeks loopt van 0:00 uur tot 24:00 uur en wordt samengesteld uit de 10-minuten gegevens.
De handmatige neerslagstations meten van 8 uur ’s morgens tot 8 uur in de morgen van de andere dag.
De meting is dus gebaseerd op 1meting.
De automatische meting en de handmeting overlappen elkaar dus niet geheel en daarom kunnen er flinke verschillen zijn. Bij de dagelijkse resultaten kan dat verschil groot zijn maar bij meerdere resultaten (bv. maand en jaar-metingen) is dat verschil niet meer merkbaar,
Om wat te kunnen zeggen over de neerslag in de regio en over de vergelijking met Eindhoven heb ik van alle14 regenstations de neerslagcijfers opgevraagd over de maanden juli en augustus 2021.
Helaas loopt het publiceren van de handmetingen achter op de automatische stations. Van augustus kon ik om die reden slechts de neerslagcijfers tot 20 augustus verkrijgen.
Ik heb aan deze cijfers het dag-record van het betreffend station toegevoegd .Dat is dus de datum waarop de meeste neerslag op dat station is gemeten. Vervolgens dit allemaal in een tabelletje samengevat en geprobeerd daar conclusies uit te trekken.

Conclusies:
-Van 1877 tot nu toe wordt er altijd ergens in de regio gemeten
– Over de maand juli 2021 hebben alle 14 stations gemiddeld 114,9 mm gemeten. De stations Volkel en Waalre wijken daar het sterkst van af. Volkel had slechts 77 mm in de regenmeter zitten en dat is 37,9 mm of 33% minder. Waalre is in juli uitgekomen op ruim 145 mm en dat is 30,5 mm of 27 % meer.
– In augustus 2021 is het beeld over de eerste 20 dagen totaal anders. Het neerslaggemiddelde van de 14 stations bedraagt 33,7 mm. Het sterkst hiervan af wijken Boxtel en Gemert. Boxtel had 7,7 mm of 23 % minder in de meter. Gemert had 12,8 mm of 40% meer neerslag.
-Wat de dagrecords betreft , Volkel is kampioen met een recordhoeveelheid van 94,8 mm op 27 juni 2020. Hekkensluiter in het recordlijstje is Eindhoven met 59,5 mm.
– Het neerslag patroon vertoond een behoorlijk grillig beeld. Stations die soms slechts hemelsbreed enkele km van elkaar liggen hebben niet dezelfde neerslaghoeveelheid. Neerslagstation Eindhoven 902 (niet in de tabel) heeft op het vliegveld Eindhoven gemeten van 1912 t/m 2010. Het neerslagstation Eindhoven 919 heeft vrijwel op dezelfde locatie gemeten van 1971 tot nu. Van 1971 tot nu hebben ze dus beiden gemeten op vrijwel dezelfde locatie. De neerslaggegevens van beide stations komen (na een vluchtige inspectie) niet overeen. Het is dus zo dat stations die vrijwel op dezelfde locatie (waarschijnlijk enkele meters verschil) liggen niet hetzelfde meten.
– Een duidelijk en goed beeld van de neerslaghoeveelheid in de regio Eindhoven is niet eenvoudig te verkrijgen. Meer meetstations en/of meer metingen zal hierin een beter resultaat boeken.

Als laatste heb ik nog even gekeken wat het automatische station 307 over dezelfde perioden heeft gemeten. Over juli 2021 is dat 93,1 mm en over de eerste 20 dagen van augustus is dat 37,4 mm.

Gerrit

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *