Weerhistorie: Eindhovense klimaatveranderingen.

De klimaattop in Glasgow is voorbij en het is voor het eerst in de geschiedenis, dat 197 landen het met elkaar eens zijn dat ”het klimaat warmer wordt en de oorzaak daarvan vrnl. de broeikasgassen zijn. De toename van deze broeikasgassen in de atmosfeer zijn een gevolg van menselijk handelen.”
De temperatuur toename is op dit moment al 1,1 °C en in een eerdere klimaattop (Parijs) was afgesproken dat 1,5 graad wel de limiet is. We zijn hard op weg naar deze 1,5 graden en als het zo doorgaat zullen we zelfs naar de 2,7 graad gaan en dat zal voor de gehele mensheid een ramp betekenen.
Hoe men de temperatuur van de aarde, of beter op aarde, meet is voor mij een raadsel. Het aardoppervlak is voor 70% bedekt met water en verder hebben we te maken met zeer koude polen en zeer warme temperaturen rond de evenaar. Om hiervan een betrouwbaar temperatuurgemiddelde te meten lijkt mij zeer moeilijk. Gelukkig hebben we weinig aan de kennis van de exacte temperatuur op aarde maar draait het meer om de temperatuursverandering en dat is misschien makkelijker te meten.

Hoe is het met de temperatuur toename in onze regio?
Ik heb mijn database maar weer eens opgeschud en er de gegevens omtrent temperatuur uitgehaald en geclusterd. Ik beperk mij tot gegevens over de laatste70 jaar (1951/2020) . Er zijn meer gegevens over andere jaren maar die gegevens komen niet van het KNMI en kunnen dus discussie geven.
Er zijn 20 gegevens (clusters) waarvan ik de temperatuursverandering kan bepalen.
Van de 70 jaar heb ik 2 groepen van elk 35 jaar gemaakt. De eerste (en oudste) groep jaar- gegevens heeft betrekking op de jaren 1951 t/m 1985 en de tweede groep op de jaren 1986 t/m 2020.
Als ik dus de eerste groep jaren vergelijk met de tweede groep dan kan ik zo een goede indruk krijgen van de temperatuurveranderingen.
Ik heb de resultaten ondergebracht in onderstaande tabel. In kolom 2 en 3 staan de cijfers van de resp. groepen en in de laatste kolom staat het verschil. Als dit verschil te maken heeft met opwarming dan heb ik daar een plusteken (+) voor gezet.

Toelichting:
“gemiddelde temp.” Is het gemiddelde van de 35 jaargemiddelden.
“gemiddelde max. en min.” zijn de gemiddelden van de 35 jaargemiddelden van de maximale dagtemperaturen en minimale nachttemperaturen.
De tweede cluster bevat de extremen uit de betreffende periode.
In de derde cluster staan steeds de totalen over de betreffende 35 jaar.
In de laatste cluster staat het totaal van de Warmtesom en Koudesom uit de betreffende periode.Resultaat:
Alle vergelijkingen geven aan dat 1986/2020 veel warmer is dan 1951/1985.
De gemiddelden uit de eerste cluster laten zien dat 1986/2020 0,8 tot 1,3 graad warmer is dan 1951/1985. Dit is ongeveer gelijk aan de aannames in de klimaatconferentie.
Uit de cluster met extremen is zonder uitzondering te zien dat alle extremen zijn toegenomen.
Het totaal aantal warme dagen is eveneens toegenomen. Dat geldt ook voor de andere totalen.
In de laatste cluster laten de totalen van warmtesom en koudesom zien dat het flink warmer is geworden.

Eindconclusie:
*De periode 1986/2020 is t.o.v. 1951/1985 flink warmer geworden.
*Deze opwarming is voor de regio Eindhoven bijna 1,3 °C.
*De temperatuur extremen zijn allen naar de “warme” kant verschoven.
*Het aantal dagen, warm, zomers, vorst etc. is ook drastisch verschoven richting “warmer”.

Voor wie mijn maandelijkse overzichten en maandtabellen heeft gevolgd zullen deze resultaten geen grote verrassing zijn.
Voor mij was vooral de derde cluster met “aantal dagen met….” verrassend
Het aantal warme dagen is met 706 toegenomen. Wat mopperen we eigenlijk nog?
In de periode 1986/2020 is het aantal malen vorst met bijna 500 afgenomen. Voor de winterliefhebbers onder ons is dat niet leuk maar voor wie niet van de kou houdt is dat een meevaller.
Te zien is ook in deze cluster dat zeer strenge vorst eigenlijk niet meer voorkomt in onze regio. We hadden in de laatste 35 jaar slechts 10 maal te maken met zeer strenge vorst.

 

Gerrit

( zie: klimaat Eindhoven )

2 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *