Wie heeft er nou gelijk met al dat Stikstofgedoe? We zijn het spoor bijster.

Wat is ons grootste probleem?

Als je kranten leest in deze komkommertijd dan wordt je helemaal gestoord van alle problemen en crises die allemaal schreeuwen om voorrang. Wat moeten we nou eerst oplossen en wat kan nog even wachten? En wat zijn nou de echte problemen en wat zijn afgeleide problemen?

De belangrijkste problemen die we eerst moeten oplossen volgens Wim zijn:

  • De opwarming van de aarde tegengaan door o.a. kooldioxide (CO2) en methaan (CH4) uitstoot drastisch te verminderen. Dit kan door anders om te gaan met verbranding van kolen, hout, olie en gas.
  • De diversiteit in planten niet verder achteruit laten gaan door o.a. stikstofoxides (NO en NO2) en ammoniak (NH3) drastisch te verminderen. Dit kan beter door door verkeer en landbouw en veeteelt aan te pakken.
  • Mensen met astma het leven minder moeilijk maken door o.a. de uitstoot van zwaveloxides (SO2) te verminderen. Ook smogvorming is een gevolg van te veel zwaveloxides in de lucht. Dit kan door verbranding van kolen, olie en gas anders te doen.
  • Onze gezondheid op de lange duur loopt risico’s door fijnstof. De helft van de fijnstof in de lucht is er altijd al geweest, de andere helft veroorzaken we zelf. Roet door onvolledige verbranding en eten koken zijn grote veroorzakers die we moeten aanpakken.

Opwarming van de aarde


De eerste, opwarming van de aarde, gaat samen met klimaatverandering waar we veel last van beginnen te krijgen met extreem weer, waaronder lange droogtes en hevige regenbuien.

Kolencentrales leveren een belangrijk deel van de vervuiling op, en laten we nou net dié op maximale capaciteit draaien omdat we bonje hebben met onze gasleverancier. Door klimaatverandering hebben we last van droogte waardoor de waterstand van de Rijn aan de lage kant is. Daarom kunnen binnenvaartschepen, die zware stookolie verbranden (CO2, NOx,SOx,fijnstof), met minder kolen de Rijn opvaren om elektriciteitscentrales te bevoorraden die kolen (CO2, NOx, SOx, fijnstof) verbranden in plaats van gas om elektriciteit mee te maken, waardoor het klimaat nog een tik extra krijgt. Het gevolg daarvan is dat onze elektrische Tesla’s deze zomer op steenkool lopen. Antraciet nootje 4 in de tank. Wat een beleid.

Gekrakeel over Stikstof

De andere problemen vallen in het niet bij de eerste, maar krijgen wel bovenmatig veel aandacht. Stikstof bijvoorbeeld. De deskundologen buitelen over elkaar heen met tegenstrijdige meningen en statistieken en de politiek stelt doelen die nergens op gebaseerd zijn maar waardoor wel een groot deel van de boeren moet stoppen met hun bedrijf. Die boeren zijn het daar niet mee eens en steken op de snelweg de barbeque aan en hooibalen in brand en storten asbestafval op opritten.

Het Rivm komt een paar keer met andere stikstofkaarten, maar blijft beweren dat er op de Waddeneilanden geen boeren meer mogen overblijven, terwijl we zeker weten dat er geen ammoniak op zee wordt geproduceerd. De regering en de tweede kamer zijn met reces, dus de veroorzakers van de onrust zijn lekker op vakantie. Een rapport van TNO waarin wordt beweerd dat de gewenste stikstofwaarden niet te meten zijn omdat de meetruis even groot is als de meetwaarden is al drie maanden niet openbaar gemaakt. Denk ook aan lijsten van de 100 grootste stikstofdioxide vervuilers waar later blijkt dat die slechts 2% van het totaal uitstoten. Ik kan er geen touw meer aan vast knopen. Wat een beleid.

Oorlog

Als we alle energie eens gingen steken in het stoppen en voorkomen van oorlog voeren, dan worden een groot deel van onze problemen een stuk kleiner. Naast de mensonterende toestanden ontploft er minder milieuvervuilende springstof in de oorlogsgebieden en gaat er minder stuk, en kunnen we normaal graan vervoeren en hoeven we geen extra oorlogstuig te bouwen. Voordelen genoeg, maar waarom doen we het dan niet?

De-escaleren, hoe doe je dat?

Dat lijkt me een aardig onderzoekthema voor de alfawetenschappen op onze universiteiten. Onderzoeksvraag: “Hoe zorg je ervoor dat de de-escalerende krachten van goedwillende mensen sterker worden dan de escalerende krachten van tè machtige individuen met een te klein ….”.

Een reactie

  • Bob

    Als liefhebber van Frankrijk kan mij het vaandelende boerenprotest niet lang genoeg duren. De hele zomervakantie heb ik al het gevoel in La douce France te zijn. De droge, warme zomer doet de rest.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.