“Wij kijken liever naar de toekomst.” – Part II

In de reeks “Wij kijken liever naar de toekomst.” is het tijd voor deel 2. Na de KNZB, die het tijdens het hoogtepunt van de corona-ellende nodig vond om veel topsportzwemmers lekker door te laten zwemmen in Zeist, is het nu dichterbij tijd om vooral vooruit te kijken.

Aan het woord is de Eindhovense gemeenteraad, althans een groot deel ervan. Naar aanleiding van het moedwillig hinderen van burgers die met hulp van rechtsbijstand hun thuishulp-uurtjes trachtten veilig te stellen, vindt de gemeenteraad het eigenlijk allemaal wel okee. Zo van: “Tja, het is misschien niet helemaal correct, maar hé… de wereld draait door.” en dat is een véél te makkelijke en zeer gevaarlijke redenering. In feite gooit de raad de essentie van haar bestaan te grabbel.

Benadeelde burger
Voor wie het niet heeft gevolgd, moet beslist even het artikel lezen dat op 20 mei verscheen op ED.nl: Raad Eindhoven wil niet weten wat er in dossiers staat. De dossiers die het betreft zijn de klappers die gaan over thuishulpaanvragen die door Eindhovense ambtenaren zijn afgehandeld op een manier die collega’s bij de fiscus inzake kinderopvangtoeslag niet zou mistaan. Duidelijk is dat de aanvragen van ouderen met rechtsbijstand afwijkend werden behandeld, juist vanwege die rechtsbijstand. De kans op een eerlijker gang van zaken werd hierdoor stelselmatig ten nadele van de burger verkleind.

Wethouders: Wij wisten van niks
Wethouders Oosterveer en Richters gaven eerder al aan geen opdracht te hebben gegeven tot een dergelijke werkwijze. Dat kan natuurlijk, maar feit is wel dat er een duidelijke instructie blijkt te zijn opgenomen in de vrijgegeven dossiers. En daarmee kun je nog steeds van niks weten; het maakt niet dat je als wethouder niet verantwoordelijk bent. We zagen het in het verleden met een uitgewerkt gemeentelijk plan voor een nieuw te bouwen ijssportcomplex (inclusief berekeningen), waarvan de toenmalig wethouder hoegenaamd niets wist en kon aanblijven.

Raadsleden: Wij willen van niks weten
De raad, die namens de burgers toch echt een controlefunctie richting het college heeft, geeft in meerderheid te kennen van niks te willen weten. Een motie met een oproep tot onderzoek haalde het niet. Hafid Bouteibi, fractievoorzitter van de Eindhovense PvdA legt op ED.nl uit waarom zijn partij zo’n onderzoek niet wenselijk acht: “Met deze motie gaan we achteruit kijken. Daar passen wij voor, we willen vooruit kijken.”.

Burgers: Wij komen het nooit te weten
En op dit punt wringt de schoen, want precies dit is waarom het hele bestel opgetuigd is zoals het in de (digitale) raadszaal is vormgegeven. Als oud-rechter Bert van ’t Laar, degene die een aantal ouderen bijstond, het Eindhovens Dagblad niet had geïnformeerd dan wisten u en ik tot op de dag van vandaag niets van de door de lokale overheid georganiseerde misstand. En dat is op een breder vlak slecht nieuws.

Stel nou eens dat
Als niets gedaan wordt met de vaststelling van het incorrecte principe, hoe gaat het dan bij toekomstige aanvragen van vergelijkbare aard? Zouden we niet moeten weten hoe groot de kans op herhaling is? Maken we bijvoorbeeld minder kans op gemeentelijke milieusubsidie als we die aanvragen buiten een door de gemeente Eindhoven aanbevolen adviseur? Wordt een remdrempel wellicht minder vlot aangelegd als de vraag komt uit een wijk met een wat lager gemiddeld inkomen? Bepaalt een agendacommissie of een inhoudelijke discussie plaatsvindt of juist buiten de raadsvergadering gehouden wordt? Zolang de verantwoordelijk wethouder of burgemeester stelt er niets van te hebben geweten en de raad dat voor zoete koek slikt, wat blijft er dan van een controlefunctie nog over?

Verkiezingen? Duh… boejah!
Hoe kunnen we (jonge) Eindhovense kiezers uitleggen dat het zin heeft om te stemmen bij gemeenteraadsverkiezingen als de gekozen raad zich distantieert van één van haar belangrijkste taken? Om het maar op z’n hedendaags Eindhovens te zeggen: ‘I don’t get it.’

2 reacties

 • Gouddelver

  “Hafid Bouteibi, fractievoorzitter van de Eindhovense PvdA legt op ED.nl uit waarom zijn partij zo’n onderzoek niet wenselijk acht: “Met deze motie gaan we achteruit kijken. Daar passen wij voor, we willen vooruit kijken.”.
  Wat een innovatie! In Eindhoven begint een nieuwe trend, waarvan de PvdA misschien wel hoopt dat die landelijke navolging krijgt.
  Onderzoek naar het doen en laten van de Belastingdienst in de Toeslagenaffaire? “Met dat onderzoek gaan we achteruit kijken. Daar passen wij voor, we willen vooruit kijken.”
  Ook interessant voor politici in andere landen: Onderzoek doen naar het optreden van de politie in Minneapolis tegen George Floyd? “Natuurlijk gaan we niet achteruit kijken. Daar passen wij voor, we willen vooruit kijken.”
  Volgens mij kunnen ook Halbe Zijlstra en oud-minister Opstelten wel terugkeren op het pluche. Ook bij hen is natuurlijk veel te veel naar het verleden gekeken en te weinig naar een beloftevolle toekomst.

 • Carla

  Inderdaad, wat was de raadsvergadering van 19 mei toch weer een slappe bedoeling. Ook nu was het weer armoe troef. Het lijkt erop alsof de raadsleden geen zin hebben in een debat. Het lijkt erop alsof de raadsleden al met hun hoofd in het gehuurde vakantiehuisje zitten. Ze zijn in ieder geval de afwikkeling van de WMO bezwaren spuugzat. Inderdaad onder het mom van vooruit kijken wordt dit zaakje niet onderzocht, en hoeven wethouder Oosterveer en Richters geen verantwoording af te leggen voor de missers/fouten rondom het WMO dossier.
  Raadsleden vonden het nauwelijks de moeite waard om een reactie te geven aan de indieners van de motie om een onderzoek in te stellen. Bah! Wat een slappe hap. Zo omgaan met je controlerende taak? Wegduiken voor de verantwoordelijkheden die ze namens u en mij zouden moeten uitvoeren?
  Kijk dat ben ik nu onderhand spuugzat.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *