Windows 11, de Eindhovense versie

Windows 11 komt eraan! Volgens de geruchten zou het zomaar kunnen dat vanaf 24 juni a.s. het besturingsprogramma in het nieuwste jasje aan ons wordt voorgesteld en verkocht. Windows begon ergens begin jaren negentig van de vorige eeuw pas echt door te dringen in de Eindhovense huiskamers en kantoren. Dat had niet alleen te maken met de fantastische kwaliteiten van de besturingssoftware, het was slim gekoppeld aan het inmiddels overbekende ‘Office’-pakket.

Mensenwerk
Ik weet niet hoeveel er sindsdien is veranderd. Er was veel software nodig om het programma te laten lijken op foutloze programmatuur. Dit had alles te maken met hiaten, foutjes en fouten. Zeker destijds was softwareontwikkeling mensenwerk. We zijn inmiddels dan ook gewend aan updates, patches en restarts.

Hoeveel aangekoekte reparatieballast, ofschoon dat eigenlijk niet het juiste woord is, zou Windows 11 nog hebben? Eén gigabite aan additionele software die het gevolg is van verkeerde keuzes bij eerdere ontwerpen? Het maakt ook eigenlijk niks uit aangezien de computers van nu zoveel capaciteit hebben dat ze het toch wel zullen doen.

Stadscomputer
Hoe anders is het voor de compjoeter van onze stad. De centrale processor is de gemeenteraad. Die bestaat niet uit nullen maar uit enen, want elk mens telt en zéker in een gekozen gemeenteraad. Het is de raad die bepaalt waar het college de prioriteiten legt en welke kwestie op welk moment voorrang krijgt. Ook daarin lijkt het een beetje op een computer.

De architectuur van de processor van de lokale democratie kent ook problemen. Eén ervan is op dit moment dat gemeenteraadsleden over het algemeen generalisten zijn. Aan de hand van aangeboden en verworven informatie dient elk raadslid zich een beeld te vormen van het vraagstuk. En dat is makkelijker wanneer het gaat om de plek van een P+R maar moeilijker bij grootschalige stadstransformatie.

System overload
Ondanks het pauzeren van de herontwikkeling van het Campinaterrein. Is de vraag naar rekencapaciteit hoog, te hoog. Alleen al de ontwikkeling van het zuidelijk stationsgebied doet niet onder voor de software obesitas waar Windows faam en schaamte verkreeg: er is een woud gecreëerd aan documenten, aanvullende- en overkoepelende studies en (deel)bestemmingsplannen. De enen in de raad moeten het allemaal maar kunnen volgen en dat is met de aanhoudende pleisterplakkerij van de immer optimistische wethouder geen makkie.

Bron: http://www.democratieinuitvoering.nl (10 juni 2021)

Rekencapaciteit
Wat de Eindhovense gemeenteraad aankan bepaalt de raad zelf. Dat is niet alleen in Eindhoven zo, maar dat geldt overal in Nederland. Het leidt dan ook niet alleen in Eindhoven tot spanningen, tijdsdruk en druk vanuit colleges op de raden. Het hart van de gemeentelijke computer kunnen we niet zomaar uitbreiden, upgraden of simpelweg vervangen door een nieuw beslis-ding.

Elastiekjes
Het laatste wat een gemeenteraad nodig heeft zijn ingewikkelde collegeplannen die met elastiekjes en plakband aan elkaar hangen. Een woud van aanvullende notities, plannen en overkoepelteksten. Reparatieplannen die nog steeds open eindjes hebben en waarbij de effecten van deelplannen worden weggeschreven op een ander deelplan waarin vervolgens exact hetzelfde gebeurt.

Intussen zien de raadsleden tussen de torens het plan niet meer en worden ze beticht van amateurisme. Maar ach, de mensen van MicroSoft waren eigenlijk ook maar prutsers.

 

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *