Klopt het Eindhovense hart in de omgevingsvisie ook voor alle 230.000 inwoners?


Als ik de reacties van de 100 bewoners van de VvE, (Vereniging van Eigenaars) Groot Paradijs en de Henri van Abbe stichting op de omgevingsvisie bekijk vrees ik dat dat niet het geval is! Herhaaldelijk zie je daarin verduidelijkende vragen en kritiek voorbij komen zoals ook hier op DSE.
Wanneer krijgt onze gemeente door dat het niet gaat om te peilen hoe een voorgenomen plan in de “smaak” zal vallen maar dat het vooral gaat om te luisteren en het bieden van de gelegenheid om mee te denken en mee te doen? Een open dialoog waarin we samen verkennen waar het met onze stad naartoe moet. Daarvoor biedt onze Digitale Stad Eindhoven ook graag plaats.

Hierna een paar delen uit de visie van de VvE Groot Paradijs:

Geacht College,
Aangezien wij begrijpen dat de gemeente Eindhoven bezig is met een eerste proef van een Omgevingsvisie, vooruitlopend op verplichte varianten vanaf 2021, hebben wij er als belanghebbenden/omwonenden van het Stadhuisplein behoefte aan onze visie op het concept officieel aan u mede te delen. Daarbij raden wij u aan onze reactie als opbouwende kritiek te lezen met daarin onze dringende adviezen tot verbetering van de eerste proef en de daarop aan te sluiten verplichte versies van een Omgevingsvisie.

Voor de lezer is het uiterst lastig om uit te vinden waar hij zich in de actualiteit bevindt en waar in de ambitie. Het voortdurende gebruik van de tegenwoordige tijd is hier mede debet aan, evenzeer als het soort taal dat wordt gebezigd. Gebruikelijk bij pr en branding, maar veelal weinig overtuigend in een door een democratisch verkozen orgaan vast te stellen document. Zeker als er verder nog heel veel ontbreekt.

Een wijkaanpak voor de 230.000 bewoners ontbreekt. Een integrale kijk op brede welvaart (zie het Rabobankrapport van 07 november 2019) ontbreekt. Zelfs op de speciale leefpositie van het toenemend aantal ouderen en alleenstaanden wordt niet ingegaan.

Lees de integrale versie via deze link:
brief VvE aan B&W met reactie op Omgevingsvisie
De betrokken Eindhovenaar zal er vast veel in herkennen.

Zo ook in de reactie van de Henri van Abbe Stichting, waarin o.a. te lezen valt:

Helaas voldoet de uitwerking van die ambities nauwelijks aan het doel van de Omgevingswet. Wat ontbreekt is het tegen elkaar afwegen van ambities en het stellen van prioriteiten. Waar zijn doelen en voornemens mee koppelend en versterken ze elkaar? Welke ambities zijn tegenstrijdig en concurreren onderling. Deze Omgevingsvisie is nu een ‘ideaalplaatje’, alles lijkt haalbaar en dat getuigt van weinig realiteitszin. Bijvoorbeeld hoe verhouden groei als Brainport en een toekomstbestendige en gezonde stad zich tot elkaar? Of hoe verhouden hoog stedelijke bouw in het centrum en betaalbare woningen zich tot elkaar? Wat krijgt prioriteit? Wat staat bij een nieuwe economische crisis voorop? Groei of goed leven? We lezen niet of daarover is doorgedacht, er ontbreken andere scenario’s.

Voor huisvesting van de kwetsbare groepen, toch ook een ambitie, zien we niet direct aanknopingspunten. Er wordt bijvoorbeeld niet ingegaan op de gevolgen van de vergrijzing anders dan het streven mensen langer zelfstandig te laten wonen. De centrale vraag hoe de gemeente denkt voldoende betaalbare woningen voor alle bewoners te gaan realiseren wordt in de visie niet beantwoord.

Klik voor de voledige reactie op deze link: Zienswijze-omgevingsvisie-Eindhoven

Lees die reacties en help mee aan een stad waar het voor iedereen prettig wonen, werken en ontspannen is. Laten we de dialoog nu starten!

Je kunt hieronder reageren. Liefst onder je eigen naam maar dat hoeft niet. Je e-mailadres publiceren we niet en Digitale Stad Eindhoven doet later niets met je persoonsgegevens. Nooit. Wel lezen we voor plaatsing je reactie. Extreme uitspraken, scheldpartijen of loze kreten plaatsen we niet.

Voor een mooie analyse van de reclame proza zie: the-sunny-heart-of-brainport-oftewel-de-omgevingsvisie/

De omgevingsvisie verbeeld? Foto: Rien Valk

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *