Ober! Doe mij een gemeentelijk topsportzwembadje

Wie in 2019 nog dacht dat een familiezwembad voor Eindhovense gezinnen, jeugd- en amateurzwemmers gerealiseerd zou worden voor 21 miljoen euro, die ontdekt vandaag dat het een topsportzwempaleis wordt voor de lieve som van 55 miljoen euro. Waarbij nog eens 6 miljoen euro extra wordt ingecalculeerd voor eventuele tegenvallers.

Gesloten deuren
Hoe het zover heeft kunnen komen valt niet meer te reconstrueren aangezien de essentiële koers- en kostenwijzigingen achter gesloten deuren plaatsvonden. Al die tijd lag het recreatiezwemmen zoals we dat decennia lang kenden stil: geen zwemparadijs, geen buitenbad, dus ook geen glijbaanpret.

Drie keer zo duur
We zitten (zo blijkt uit het Eindhovens Dagblad van vandaag) al bijna op het drievoudige bedrag en voor deze budgetvertrippelaar is vast een logische verklaring te verzinnen. Toch vraag ik me echt af hoe de dames en heren in onze gemeenteraad hier zelf over denken. Uiteraard zal geschermd worden met geld van de provincie, wellicht van het rijk en uit de hoge hoed wordt vast nog een potentiële sponsor getoverd. Maar toch… 55 miljoen euro die voor het grootste gedeelte door burgers als u worden opgehoest.

Exploitatie
De onbeantwoorde vraag, omdat ie nu eenmaal niet wordt gesteld, is die van de toekomstige exploitatie. Onze dierbare gemeente heeft al jaren geen eigen vuilophaaldienst meer, de lantaarnpalen worden al tientallen jaren geïnspecteerd door een ingehuurde firma en zelfs de vele communicatieadviseurs van onze burgemeester en wethouders zijn ingehuurd. Bij de geweldige nieuwe plannen inzake het nieuw te realiseren zwembad zal de exploitatie naar alle waarschijnlijkheid tóch in eigen beheer worden gehouden. En daarmee blijven niet alleen de deuren, maar ook de boeken gesloten.

Briefje
Ik durf dan ook nu al te stellen dat de exploitatie vele malen duurder wordt dan begroot. Ongetwijfeld wordt momenteel geschermd met vrijwilligers die het zwemparadijs draaiende zullen gaan houden. Ook wordt wellicht gesuggereerd dat een nauwere samenwerking met Fontys Sporthogeschool de bemensing vergemakkelijkt. In de praktijk zal het hoe dan ook tot nieuwe stelselmatige budgetoverschrijdingen inzake de exploitatie leiden. Dat geef ik u op een briefje. Helaas kan ik daardoor ook stellen dat de gemeentepolitiek, in weerwil tot de mooie beloften, na de ingebruikname stelselmatig zal moeten bijlappen. Het dan geldende adagium? “We hebben er al zoveel in geïnvesteerd, we kunnen nu de stekker er niet zomaar uittrekken…”

Het wordt weer genieten in het duurste zwemwater van Nederland, zomaar bij ons aan de Antoon Coolenlaan.

 

3 reacties

 • Rien Valk

  Weer een verhelderend stuk Bob.

  Ik vraag mij wel af hoeveel Eindhovenaren doorhebben dat er geen sprake is (geweest? ) van een familiezwembad en dat het recreatief buiten zwemmen in Eindhoven steeds verder beperkt wordt. Of vergis ik me nu?
  Misschien was in dit geval een kop als: “wordt er ons een recreatie zwembad door de neus geboord” of “steeds minder recreatieve (buiten) zwemmogelijkheden in Eindhoven?” toepasselijker geweest. 😉

  Dan hebben we het nog maar niet over ons belastinggeld wat aan topsport besteed wordt. Topsport prima! Maar graag ook balans en aandacht voor de algemene volksgezondheid daar valt zwemrecreatie ook onder lijkt mij. Jammer dat de gemeente daar minder oog voor heeft.

  Ik moet bekennen dat ik zo langzamerhand het spoor bijster ben, Ik heb tijdenlang nog gedacht dat Eindhoven behalve het Otten bad minstens nog een extra recreatief buiten en binnenbad nodig heeft. Maar ja we kunnen altijd nog behalve in de IJzerenman ook in het kanaal of de dommel zwemmen zeker als het steeds warmer wordt, nietwaar?

  Misschien moet ik deze bijdrage dse.nl/eindhoven-krijgt-een-nieuw-zwembad/ nog eens terug lezen evenals deze van jou Bob :
  dse.nl/familiezwembad-de-topsportelreep/
  dse.nl/uitgegleden-op-zwembad-de-tongelreep/
  Misschien vind ik dan het rechte spoor weer.

 • Peter

  Al jaren mis ik in Eindhoven goede zwemvoorzieningen en het is natuurlijk een schamde dat het zwembad eerder vanuit financieel perspectief is gesloten..
  En toch heb ik nu een aantal vragen die volgens mij niet door de Raadsleden zijn gesteld, danwel door het College transparant zijn beantwoord.
  1. De stichtingskosten zullen inderdaad meer dan 55 miljoen worden. Hoe is dit risico afgedekt?
  Waar komen deze extra middelen vandaan?
  2. Wie gaat het dagelijks beheer doen, want er is iets zoals “een personeelsgebrek”?
  3. Hoeveel zal de gemeente jaarlijks aanvullend moeten bijstorten,los van reguliere subsidies, om deze voorziening in de lucht te houden?

  • Bob

   Er werd geschermd met een vast bedrag per maand/jaar (ik weet het niet meer). Ik weet wel dat het topsportzwemwater het heiligste van het heiligste is als je kijkt naar de sportvoorzieningen in onze stad. Ik denk dat nog wel is terug te vinden hoeveel extra budget het Pieter van den Hoogenband zwempaleis een jaar of 6 a 7 kreeg. Extra budget omdat er structureel veel te weinig werd begroot. Elke keer weer werd de portevibe getrokken en maar weer bijgelapt. Het is toch maar geld van burgers…

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *