Samen bouwen aan een leefbaar en levendig Eindhoven

Eindhoven is een ontzettend aantrekkelijke stad voor veel mensen en dat zien we terug in de druk op de woningmarkt. Eindhoven groeit: mensen willen hier wonen, werken, recreëren en genieten. Onderzoek toont aan dat er de komende 5 jaar een extra woonbehoefte van 15.000 woningen is in onze stad. De wachtlijsten voor sociale huurwoningen zijn veel te lang, de prijzen in de vrije markt lopen flink op en voor starters en studenten is het bijna onmogelijke een betaalbare plekte vinden. De vraag naar betaalbare woningen in alle categorieën is groot, dus er móet flink gebouwd worden om daaraan te kunnen beantwoorden. Eindhoven probeert daarbij zo veel mogelijk inclusief te bouwen, waarbij projecten – zelfs in hartje
centrum op A-locaties – ook deels sociale woningbouw bevatten. Daar zijn wij blij mee.Wat ons betreft moet iedereen een gelijke kans krijgen op de woningmarkt; zowel starters, nieuwkomers en doorstromers. We willen graag dat iedereen in Eindhoven een woning kan vinden die bij zijn/haar portemonnee, gezinssamenstelling en fysieke gesteldheid past, met voldoende groen om zich heen en in een prettige leefbare buurt.

Foto: Rien Valk

De stadsgrenzen reiken maar tot een beperkte lengte, dus we zullen moeten bouwen binnen de ruimte die daarvoor beschikbaar is. GroenLinks wil niet dat de groene ruimte in Eindhoven wordt volgebouwd. Juist in het afgelopen jaar is gebleken hoe onmisbaar de groene ruimte voor onze inwoners en de natuur is. Er moet wel verdicht worden om aan de woon- én groenbehoefte te kunnen voorzien. De verdichtingsvisie is een logisch gevolg waarbij enerzijds geïnvesteerd zal worden in hoogbouw en anderzijds in de bouw van extra woningen in de wijken. Daarom staan wij achter de ambitieuze doelen in de Verdichtingsvisie om samen aan een leefbare stad met groene parken en straten en levendige voorzieningen te bouwen.

We proberen geen “Dubai aan de Dommel” (artikel DSE 3-10-2020) te worden, maar wel een probleem op te lossen dat aandacht vraagt. In de Verdichtingsvisie wordt er integraal gekeken naar bouw, groen, openbare ruimte (ontmoeting) en slimme woon-/werkcombinaties. Ook is er aandacht voor schaduw- en windhinder.
De plaatjes in het artikel van Middenweg op DSE (Verdichtingsvisie Eindhoven ingezoomd, artikel DSE 9-11-2020) zetten de lezer op het verkeerde been, omdat grijze blokkendozen een onjuiste weergave van de plannen schetsen.
Uiteraard zijn we het wel met de schrijver eens dat er serieus aandacht moet zijn voor historische gebouwen en zichtlijnen. Een kritische kijk op beleidsplannen is wat GroenLinks betreft altijd welkom; het maakt ons als raadsleden bewuster van de keuzes die moeten worden gemaakt en de impact die dat voor Eindhoven zal gaan hebben. Dus DSE, blijf kritisch, en blijf ons als raadsleden uitdagen om inwoners te betrekken, wij zijn tenslotte volksvertegenwoordigers voor álle Eindhovenaren!

Met vriendelijke groet,
Namens GroenLinks,
Jeannette Vos en Sander van Cuijck

4 reacties

 • Rien Valk

  Er wacht een mooie taak voor alle gemeenteraadsleden en dus ook voor GroenLinks, welke antwoorden kunnen jullie vinden op de vragen die hier gesteld worden: dse.nl/share-the-vibe-scherprechters-zijn-zonder-kennis-so-what/ Zullen we samen naar de antwoorden zoeken?

 • Wim

  Hoe moet je zo’n grijs blok dan tekenen zodat het er wel mooi uitziet? Ik ben benieuwd!

  • Bob

   Ik heb getracht alternatieven te vinden voor de afbeeldingen die de situatie beter representeren. Die zijn er niet of worden nog niet openbaar gemaakt. De volgorde is: eerst zeggen ‘ja ik wil’ om daarna pas verast te worden met de exacte ontwerpen. Wat Middendorp doet is nog altijd beter dan wat de huidige procedure voorstaat. De grootst mogelijke voorzichtigheid dient in acht genomen te worden. Als de gemeenteraad uiteindelijk overstag gaat is er, naar ik vrees, geen weg meer terug.

   Als argument voor de beperkte consequenties van een ‘ja’ tegen de verdichtingsvisie wordt aangevoerd dat daarna voor elk deelgebied een gedegen plan wordt opgesteld. Inspraak zal ook dan mogelijk zijn en terzijde worden geschoven als het de plannenmakers niet uitkomt. Bovendien zal met regelmaat verwezen naar de verdichtingsvisie als referentie waarom een bepaalde keuze wel of niet gerechtvaardigd is. In feite is de procedure met betrekking tot deze verdichtingsvisie de blauwdruk voor de aanpak die ook straks weer ingezet zal gaan worden. The show must go on.

 • Rien Valk

  Jeannette en Sander,

  Bedankt voor deze uitgebreide bijdrage! Waarvan ik hoop dat het een begin is van een blijvende dialoog tussen ons de burgers van Eindhoven en zijn vertegenwoordigers in de Eindhovense raad. GroenLinks heeft hiermee de spits afgebeten als eerste Eindhovense partij. Chapeau!

  Er zullen vast verschillen van mening voorbij komen maar hier op onze Eindhovense portal zullen wij er alles aan doen om die dialoog fatsoenlijk te laten verlopen! Zo als we dat ook duidelijk maken in Over ons.

  Ik wil dit graag zien als een vervolg van het G1000Eindhoven streven naar het vernieuwen van onze democratie.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *