Stad als Eindhoven heeft behoefte aan hoge torens?

Er wordt volop gepraat over hoogbouw in Eindhoven. Inmiddels weten we, dat er van dit fenomeen altijd een vaste kern ‘voorstanders’ is. Dat zijn naast urban freaks vaak ook ‘progressieven’ die vanuit een bepaalde futuristische georiënteerde kijk de ontwikkeling van de stad het liefst volledig opblazen naar buitenproportionele hoogte: ‘hoogstedelijk’ wordt de cluster aan te ontwikkelen woontorens genoemd. Dat is jammer, want juist de gestage ontwikkeling en koestering van laagbouw heeft Eindhoven de identiteit gegeven waar we met zijn allen zo trots op zijn.

En nee, niet alle nieuwbouw – zowel hoogbouw als laagbouw – is een goede ontwikkeling geweest, maar dat zat hem meestal niet in de ontwikkeling an sich, maar in de positionering, de uitwerking en het materiaalgebruik van deze gebouwen.

Een veel gehoord argument bij binnenstedelijke ontwikkeling is dat de stad iconen nodig heeft. Hoge gebouwen die voor iedere potentieel toekomstige Eindhovenaar een thuis moeten gaan bieden. Dat zijn namelijk de échte Eindhovenaren: die mensen die er juist niet geboren en getogen zijn want de stad moet groeien, aldus Jorritsma, Torunoglu en de jongens en meiden van EhvXL voor wie het vertrouwde van het bestaande Eindhoven geen te koesteren waarde heeft. De binnenstad met het open en luchtige karakter biedt een gouden kans om juist níet de hoogte in te gaan. Hoe kun je als stad je eigen ‘smoel’ ontwikkelen als je je door hoogcouwboys laat verleiden te verworden tot Rotterdam of de Amsterdamse Zuidas? En dat ook nog onder de noemer dat je dat doet voor iedereen van overal, want in de ogen van hoogbouwfans is iedere wereldbewoner een échte Eindhovenaar. Met die definitie staan de mensen met een Eindhovense stadspas (en een afwijkende mening) in ieder geval al buitenspel. Makkelijk is dat wel, maar of het recht doet aan de inwoners van onze stad is zeer de vraag.

Ongefundeerde sentimenten

Het lijkt erop dat het hier gaat om gevoelens van mensen die ergens anders over gaan dan enkel een discussie over hoogbouw in de stad. Het is jammer dat ongefundeerde sentimenten dan vaak aan het licht komen en niet de inhoudelijke discussie de boventoon voert. Neem nu het Stadhuisplein als voorbeeld. Door Winy Maas – architect (geen stedenbouwkundige) en door de gemeente Eindhoven aangetrokken als supervisor – gebombardeerd tot nieuwe hoogbouw-hotspot. Een toren van maar liefst 160 meter hoog zou er moeten verschijnen. Ja, dat leidt voor sommigen waarschijnlijk tot een euforisch gevoel. Direct worden er positieve standpunten over hoogtes ingenomen, zonder ook maar even buiten het eigen sentiment te denken. Een gefundeerde discussie wordt dus niet gevoerd. Namelijk dat het huidige Stadhuisplein een bewust gekozen open en publieke ruimte is. En dat juist een hoogbouwensemble rondom dit plein, hoe passend bij het canvas van de stad ook, een enorme dreun uitdeelt aan het karakter én de functie van dit plein.

Historische bebouwing onbelangrijk

Hoogbouw nabij historische laagbouw wordt door voorstanders van hoge torens vaker bestempeld als ‘van meerwaarde’. Het contrast, mits goed afgestemd, voegt iets toe. Als liefhebber van de Eindhovense historie weet ik maar al te goed hoe belangrijk de nog schaars aanwezige historische bebouwing is voor de beleving van de stad. Echter, als het om nieuwbouw gaat juich ik dat bejubelde contrast juist niet toe. Een voorbeeld is het nieuwbouwproject District E dat van het Centraal Station straks een overdekt stelletje modelspoorperronnetjes maakt. Op papier is een hoogte van meer dan 150 meter, mits doordacht uitgevoerd, prima te verkopen. Maar wie bij Houwens Vlaai naar buiten loopt en tegen het Student Hotel op kijkt, moet dat gebouw nog maar eens verdubbelen voor juiste ‘contrast’. Gelukkig is de iconische hotelhoogte van 76 meter nauwelijks storend doordat het de laagbouw van het station benadrukt. Althans, zoiets maakt Winy Maas ervan of een andere pleitbezorger van hoge torens. In de praktijk loop je je als individu verloren in een steeds hoger wordend ensemble van glas, beton en wat plantenbakken op plintniveau, mits doordacht bruisend en uit de wind. Waarom voorstanders van meer hoge gebouwen prediken dat het contrast ten opzichte van laagbouw juist zou bijdragen aan de beleving en de herkenbaarheid van de geschiedenis van de stad is een raadsel. Alsof het voormalige lichttorentje van Philips beter tot zijn recht komt door er een ‘icoon’ naast te laten verrijzen die de lichttoren uit het zicht neemt.

Uitstel hoogbouwvisie

Het was voor veel hoogbouwvoorstanders even slikken toen de publicatie van de nieuwe hoogbouwvisie werd uitgesteld. Er zou kritiek zijn gekomen op de aangewezen XXL- en XL-locaties. Dat zijn locaties waar hoogbouw tot respectievelijk 160 meter en 105 meter hoog gebouwd mag worden. Het liefst had men die kritiek van tafel geveegd want twintig jaar geleden was toch immers al ‘ja’ gezegd tegen hoogbouw in de oude binnenstad – zoals de Regent, de Admirant en de Vestedatoren. Een vreemde redenering aangezien we allemaal weten hoe zeer we wegwaaien ten faveure van onze weliswaar bescheiden skyline. Ook binnen de club van hoogbouwvrinden zijn de meningen verdeeld ten aanzien van voor- en nadelen van de aangehaalde succesnummers. De Admirant staat dan wel pal naast het grootste historische laagbouwicoon van de stad; het oude Philipsfabriekje. Maar in het direct omliggende gebied vertoeft niemand lang voor zijn of haar plezier, al was het maar vanwege het opgesloten gevoel, het gebrek aan zon en de karakteristieke hoogbouwbries. Volgens mij is er niemand die zich daar niet aan stoort. Het voorkomt niet dat de Emmasingel misschien wel de meest gefotografeerde plek van Eindhoven is aangezien hier zowel de Blob als de Lichttoren prachtig in één vlak te vangen zijn: twee iconen ondanks een bescheiden hoogte. Het bouwproject District-E kent daarentegen overwegend negatieve reacties, althans bij mensen die bij ‘binnenstad’ denken aan de Rechtestraat, de Vrijstraat en de Hermanus Boexstraat. Dus de koers die nu met District E is ingezet, is het gevolg van (politiek) opportunisme en een op hol geslagen woningmarkt waarin niet de woningnood maar het rendement voor de ontwikkelaars voorop staat.

Hoogbouw is en blijft een kenmerkende bouwlaag in Eindhoven. Maar wat we als hoogbouw betitelden blijkt niet goed genoeg. De bekendste gebouwen van de stad (Lichttoren, Witte Dame, Bruine Heer) stonden ooit in schril contrast met de historische laagbouw. Nu worden deze gebouwen gewaardeerd omdat zij zich onderscheiden en toch is het niet hoog genoeg. De nieuwe hoge woontorens voor de happy few zal het niet anders vergaan. Zodra de 160 meter is bereikt moeten we naar 190 of 230 of 400 meter. En dat allemaal vanwege het ‘gefundeerde’ gedachtegoed dat Eindhoven behoefte heeft aan iconen. En een icoon is nu eenmaal hoog.

We zijn het aan onze stad verplicht om nieuwe iconen toe te voegen en bestaande lagen anders te ontwikkelen. Niet alleen omdat betaalbare woonruimte nodig is, maar ook omdat de Eindhovense burger én de binnenstad dit verdient. Een stad ontwikkelen kan ook zonder absurd de hoogte in te stapelen. Zolang de discussie gevoerd wordt op basis van inhoudelijke argumenten heb ik het vertrouwen dat het goed komt. Het wachten is op de inhoudelijke argumenten.

21 reacties

 • Rien Valk

  Helemaal eens, zeker als je deze opmerking:
  “Ik kan door een paar woorden te veranderen in dit artikel dezelfde argumenten gebruiken voor een totaal andere strekking. Dat zegt iets over het artikel” van Michel bij een van zijn reacties in gedachten houd. Dan doet het me denken aan de “pers” berichten van de jongens en meisjes van EhvXL. 🙂

  • Bob

   Rien, het is precies dát wat ik heb gedaan. De bron was een opiniestuk van één van de grondleggers van EHVXL, Robert de Greef, in het Eindhovens Dagblad. De bril die ik opzette bij het herschrijven van dat opiniestuk komt van Michel Middendorp, die een stuk van Middenweg ontkrachtte met de door jou geciteerde zin. De Greef lijkt een lans te breken voor het voeren van een discussie op basis van feiten en niet op sentimenten of persoonlijke voorkeuren. Juist dat gebeurt wel, zeker door EHVXL, om te beginnen met het eerste opiniestuk in de krant. De veelzeggende titel: ‘Stad als Eindhoven heeft behoefte aan iconen’ is alles behalve feitelijk. Ik moet steeds denken aan twee Eindhovense muziekhelden van weleer: Armand, die nog net niet bezong dat ie te min was omdat ‘je pa in een hogere flat woont dan de mijne’ en aan Peter Koelewijn, wiens megahit nooit verder was gekomen dan de intro omdat ze ‘m boven op het dak van District E nooit hadden gehoord. Voor een feitelijke vermindering van de woningnood in Eindhoven biedt de hoogte niet de noodzakelijke lucht. Ook niet als er op de onderste lagen sociale woningbouw plaatsvindt. En ik zal het beslist verkeerd zien, maar mij lijkt het belangrijk dat we woningen bouwen met een smoel, maar primair aansluitend bij de heersende woningbehoefte onder Eindhovenaren en hun kinderen. Maar dat is voor EHVXL, de bouwlobby, Winy Maas, burgemeester en woningwethouder te min.

   Wie het ‘feitelijke’ relaas van Robert de Greef nog eens wil teruglezen kan dat alhier:

   https://www.ed.nl/opinie/stad-als-eindhoven-heeft-behoefte-aan-iconen~a053af96/

   • Jozef

    Kinderachtig stuk. Jullie zijn een stel blaatapen die nergens voor open staan en iedereen afzeiken met een andere mening. Verschrikkelijk platform dit DSE..

    • bleenhouwers

     Hallo Jozef, dank voor je commentaar. Digitale Stad Eindhoven is juist een open platform waar iedereen zijn zienswijze of gewoon een verhaal schrijven mag en kan. Daartoe nodigt DSE alle Eindhovenaren van harte uit, ook als je het niet eens bent met wat andere Eindhovenaren schrijven op dit platform. De stelling dat hoog nooit hoog genoeg is, blijkt inmiddels bovendien uit een tweet van de vicevoorzitter van EHVXL van 4 november jl.: “Laten we de term hoogbouw in Eindhoven reserveren voor gebouwen > 150 meter.” Ik houd persoonlijk niet van hoogbouw. Dat is gedeeltelijk een kwestie van smaak. Daar waar de smaak ophoudt en de rede begint wil ik graag dat er een inhoudelijke discussie over wordt gevoerd. Die discussie is iets anders dan het poneren en uitwerken van één zienswijze om er vervolgens inspraakavonden aan te wijden die weinig tot niets met inspraak te maken hebben. Ik wil niet dat onze binnenstad naar de haaien wordt geholpen door een veel te groot en lomp bouwoffensief. Maar ik heb het niet voor het zeggen. Ik heb een mening en die mag en kan ik hier op Digitale Stad Eindhoven al zo’n 11 jaar kwijt. Wij zouden overigens in Eindhoven onderhand eens het zelfopgelegde Calimerogevoel eens moeten wegtherapieën. We zijn geen prutsers in Eindhoven omdat we geen Rotterdams stadshart hebben. Ik zie uit naar jouw inhoudelijke kijk op zaken en ook van alle andere Eindhovenaren die wél bereid zijn een echte dialoog of desnoods discusie te voeren. Of gewoon willen verhalen over iets leuks wat hen overkomt. Wees welkom.

     • Jozef

      Hoi,

      Dank voor je reactie. Deze reactie kan ik dan weer wel waarderen omdat de toon veel vriendelijker is dan hoe ik ze vaker hier op DSE zie. Dat jij en veel anderen niet van hoogbouw houden kan ik goed begrijpen en daar is ook niks mis mee. De voor en tegenstanders van hoogbouw gaan het waarschijnlijk nooit met elkaar eens worden.

      Maar feit blijft natuurlijk wel dat Eindhoven hard aan het groeien is en dat woningruimte schaars is en er dringend behoefte is aan nieuwe woningen. Ik hoef heus niet uit te leggen hoe dat komt. Een bloeiende economie zorgt er in de brainport regio voor dat er veel expats bijkomen. Immigratie en natuurlijke groei komt daar nog bovenop. Die woningen kunnen nou eenmaal niet allemaal gebouwd worden buiten de ring en de door de gemeente Eindhoven uitgesproken wens om een meer levendig stadcentrum te krijgen sluit dan precies aan op de visie meer de hoogte in te gaan in het centrum. Je kunt daar lang en breed over praten maar dat is gewoon hoe het ervoor staat.

      Ik snap best dat je het niet eens bent met dat beleid. Prima. Ik zie zelf ook best mogelijkheden voor hoogbouw in het toch al vooral met hoogbouw bebouwde Woensel. Maar hoe dan ook gaan we er niet aan ontkomen om de hoogte in te gaan in het centrum. En dat hoeft helemaal niet zo slecht te zijn als er hier geschetst wordt. Want als ik die stukken hier lees dat slaat echt kant nog wal soms in mijn ogen.

      Dit bijvoorbeeld :

      “Een gefundeerde discussie wordt dus niet gevoerd. Namelijk dat het huidige Stadhuisplein een bewust gekozen open en publieke ruimte is. En dat juist een hoogbouwensemble rondom dit plein, hoe passend bij het canvas van de stad ook, een enorme dreun uitdeelt aan het karakter én de functie van dit plein”

      Sorry hoor maar dit slaat toch echt nergens op. Wat zegt Robert de Greef in het originele stuk nou verkeerd dan? Het stadhuisplein is toch ook een doos stuk centrum waar je nog niet dood gevonden wil worden? Het is er saai, kil, uitgestorven. Je ziet er amper mensen lopen en er is nooit iets te doen. ’s Avonds kun je er een speld horen vallen. En dat midden in het centrum.
      Dat daar iets aan gedaan wordt is heel begrijpelijk. Dat je je zorgen maakt over hoogtes van 160 meter is aan de andere kant ook begrijpelijk maar de hoogte in is hier onvermijdelijk.

      “Het bouwproject District-E kent daarentegen overwegend negatieve reacties, althans bij mensen die bij ‘binnenstad’ denken aan de Rechtestraat, de Vrijstraat en de Hermanus Boexstraat”

      Nog zoiets. Ik weet waar dit vandaan komt maar District-E wordt juist heel positief ontvangen. Want voor die locatie geldt hetzelfde als voor het stadhuisplein. Een verpauperd stuk parkeerplaats want nu het domein is van junks, dealers, wildplassers en fietsendieven. En District-E wordt dus wel een echt icoon voor Eindhoven. En dat doet niks af aan onze binnenstad met haar straatjes. Want daar komt dit project niet te staan. Die straatjes zijn gewoon beschermd met de visie van de Eindhovense laag. Daar wordt zo snel niet aan getornd en dat is ook goed.

      Ik kan er nog wel wat dingen uitpikken maar je begrijpt mijn stelling wel neem ik aan.
      Ik begrijp je weerstand tegen hoogbouw. Maar ik vind wel dat het enigzins realistisch moet blijven..Er is geen hoogbouw liefhebber in Eindhoven te vinden die Winny’s plan om de Catharinakerk 200 meter op te tillen een goed plan vindt. Echt geen enkele. Maar door de tegenstanders van hoogbouw wordt er vaak naar hoogbouwliefhebbers gekeken alsof het torenflat-fetisjisten zijn die het liefst heel de binnenstad van Eindhoven platgooien om er een “Manghatten aan de Dommel” van te maken. En dat valt reuze mee hoor. Echt..

      • bleenhouwers

       Ik zie nu dat je twee reacties (of zijn het er drie?) hebt achtergelaten. Op bovenstaande kom ik beslist nog terug.

    • Rien Valk

     Beste Jozef,

     Voor mij heeft Bob je nog te veel eer bewezen. Als je ons niks ander te melden hebt dan blaatapen, afzeiken en verschrikkelijk, dan draag je niet bij tot een wezenlijke meningsuitwisseling. maar dat zal ook niet je bedoeling zijn geweest, toch? Dit soort mededelingen komen wat mij betreft niet meer voor plaatsing in aanmerking, Ik houd onze portal graag schoon. Voor de achtergrond van deze reactie verwijs ik graag naar dse.nl/over-ons/

     • Jozef

      Beste Rien,

      Dat is inderdaad mijn bedoeling niet geweest nee want ik heb allang gezien dat er met jou geen normale discussie te voeren valt, sorry dat ik dat moet zeggen. Kijk even naar je eigen, nogal denigrerende, reactie voordat je over mijn woordkeuzes begint.

      “Dan doet het me denken aan de “pers” berichten van de jongens en meisjes van EhvXL.”

      Het woordje pers tussen aanhalingstekens en de leden van EHVXL noem je jongens en meisjes alsof het een stel schoolkinderen betreft? Sorry dan ben je dus voor mij echt aan het afzeiken en blaatapen.. En je bent niet de enige die ik hier op betrap want ik lees al een tijdje mee hier. Niet vaak, dat moet ik dan weer wel toegeven, dit artikel is ook alweer een paar maandjes oud. Enfin ik dwaal af, einde discussie dus. Ik ga niet meer op jou reageren. Zijn we allebei blij mee.

      • bleenhouwers

       Het is correct dat ik schreef over jongens en meiden van EHVXL. Ik vraag me af of ik daar aanstoot aan zou nemen wanneer anderen mij als één van de jongens van DSE zou betitelen. Eh… nee. Maar goed, dat kan voor jou anders liggen. Ik heb persoonlijk meer last van het wegzetten van tegenstanders van de plannen als oude NIMBY’s die allemaal woonachtig zijn in het Villapark en niks anders te doen hebben dan een beetje protesteren. Dat is wat regelmatig gebeurt/gebeurde op Skyscraper, de bakermat van EHVXL. Om dan vervolgens in een nieuwe hoedanigheid op te roepen tot een echt debat en je te presenteren als één en al fatsoen, dan gaat er volgens mij ook iets niet goed. Voor mij persoonlijk geldt overigens dat ik weliswaar in een componistenwijk woon, maar dan wel eentje zonder villa’s en met oorspronkelijk 85% aan huurwoningen. Dat percentage is gestegen sinds de 15% aan koopwoningen stukje bij beetje worden opgeknipt door particuliere beleggers die vervolgens drie Aziaten of zeven studenten onderbrengen in wat ooit voor een gezin bedoeld was. Dat zijn de zaken waar ik me druk over maak en die ik, gelukkig, ook terugzie op Skyscrapercity. Zo ook de zorg dat realiteit en oorspronkelijk ontwerp vaak veel te ver uiteen liggen. De renders en de realiteit… daar gaan we het in de toekomst vrees ik nog vaak over hebben. Al is het dan niet alhier wat jou betreft. Dat vind ik oprecht een gemiste kans.

       • Jozef

        Ik moet eerlijk zeggen dat ik wat betreft jouw reacties positief verrast ben op de manier waarop je nu in discussie gaat. Ik heb het idee, en misschien vergis ik me daar wel in, dat hoogbouwliefhebbers hier bij voorbaat al vaak niet serieus genomen worden. En dat uit zich vaak in een negatieve manier van discussie voeren. Iets waar ik jou nu dus niet op kan betrappen overigens, dat moet gezegd worden..

        Net zoals jij dan het gevoel hebt weggezet te worden als een oude NIMBY is dat niet wat bij mij de voorkeur heeft. Maar men moet wel realistisch blijven. Hoogbouw is inmiddels een noodzaak geworden en door vele met mij wordt dat als iets positiefs gezien. In de van Abbestichting hebben we een prima erfgoedwaakhond die goed werk verricht. Maar die erfgoedwaakhond lijkt zich steeds meer en meer te bemoeien met wat niet tot erfgoed behoort en die bij veel leden van Skyscraper overkwam als veel te dominant en mede daardoor is EHVXL ontstaan. Een groep die hoogbouw niet perse als negatief ziet.

        Ik kan ook zien dat je meeleest op Skyscraper want je stukje over die particuliere beleggers is pas nog besproken daar. Of het is toeval. Hoe dan ook die zorgen delen wij ook. Daarover zijn we het totaal met elkaar over eens. Dus voor en tegenstanders van hoogbouw zijn het echt niet overal over oneens. Maar ik vindt wel dat een discussie op een respectvolle manier naar elkaar toe moet verlopen. Voorstanders van hoogbouw zijn in Eindhoven natuurlijk een redelijk nieuw fenomeen. En die willen ook wel serieus genomen worden. Als dat niet kan is discussie zinloos.

        • bleenhouwers

         Dank wederom voor je reactie. Ik lees al een hele tijd mee op Skyscrapercity. Prachtige foto’s en filmpjes en soms goeie en minder fraaie discussies. Dat EHVXL een andere kijk op de stad heeft dan de mijne is duidelijk en prima. Ik ben maar een eenling met wellicht een te grote afkeer van hoogbouw. Hier op DSE zijn ook stukken van andere auteurs terug te vinden die helemaal niet zozeer wars van hoogstedelijk bouwen zijn maar het niet eens zijn met de plekken en een ander beeld hebben van een samenhangend plan dan waarover in december wordt gestemd. Ik denk dat er veel meer uit te halen is, als het dan toch moet, door tóch echt nog eens te kijken naar wat je waar gaat realiseren.

         Je schrijft dat voorstanders van hoogbouw een relatief nieuw fenomeen zijn. Dat klopt historisch gezien denk ik zeker. In de huidige situatie is hoogbouw daarentegen wel de voorkeursstijl van de Eindhovense stadsontwikkelaars (en niet alleen in onze stad).. In die zin heeft EHVXL wind mee en wakkert het anderzijds de hang naar hoogte aan. Ik denk dat de EHVXL-club in alle Eindhovense media ook echt voldoende en serieus aandacht krijgt. Ik ben persoonlijk van mening dat het door een gebrekkige organisatiegraad ontbreekt aan een duidelijk ander geluid. Tot slot, de volgende werkdag roept, deel ik de zorgen die ook op Skyscapercity wel te lezen is: hoe sterk is onze gemeente waar het regievoering, kostenbeheersing en projectmanagement betreft. Ik vind dat een dijk van een achilleshiel bij ongekend grote bouwimpuls die Eindhoven mogelijk te wachten staat.

      • Rien Valk

       Beste Jozef,

       Bedankt voor deze serieuze uitleg. Excuses, dat je je zo negatief aangesproken voelt door de term “jongens en meisjes” ! Wel jammer dat het je niet duidelijk is geworden dat de bovenstaande tekst van Bob een vorm van persiflage was op het stuk van Robert de Greef waarin hij de tegenstanders van de hoogbouw het gebrek aan argumenten verweet.

       In deze bijdrage https://www.dse.nl/ehvxl-has-a-lift-off/ nodigt Bob EHVXL onderaan virtueel uit tot een dialoog waar helaas nooit echt op gereageerd is . Ook voor de EHVXL liefhebbers was en is er ruimte op onze portal! Ik heb Robert de Greef ook persoonlijk nog eens extra benaderd om zijn laatste “pers” artikel wat hierin ter sprake kwam https://dse.nl/durf-eindhoven-te-veranderen/ ook op DSE te plaatsen zodat ook de voorstanders meer aan bod komen, daar wilde hij niet op in gaan.

       Ik blijf het jammer vinden dat de EHVXL voorstanders niet in staat zijn om hier op onze portal in alle openheid op een fatsoenlijke manier met de hoogbouwbezwaarmakers in dialoog willen gaan, zodat alle Eindhovenaren het hier gewoon kunnen volgen en niet alleen de ED abonnees. Waarbij ik blaatapen en afzeikers niet voorbij wil zien komen. Onze Digitale Stad Eindhoven wil en zal niet meedoen aan de scheldpartijen die op de sociale media kennelijk zo gebruikelijk zijn.

       vRIENdelijke groet

       • Beste Rien,

        EHVXL is meerdere malen zwart gemaakt door auteurs op DSE. Verder wordt er geregeld gesuggereerd dat wij niet onafhankelijk zouden zijn en dat we een belang zouden hebben bij de nieuw te bouwen woontorens. Dit is pertinent onjuist en riekt zelfs naar nepnieuws. We hebben dit ook in de reacties al eens ontkracht, maar er wordt doodleuk gewoon doorgegaan met deze vorm van laster.

        Het is hilarisch om te lezen dat DSE volgens jou niet zal meedoen aan de scheldpartijen die op social media zo gebruikelijk zijn. Jullie vorm van laster/pesterij zou ik eigenlijk als vele malen erger beschouwen.

        De voornaamste reden dat wij niet op DSE gaan publiceren ligt dan ook hier. We weten waar onze kansen liggen en waar we dus het beste onze beperkte vrijwillige energie in kunnen steken. Zo’n kinderachtige oudemannenclub hoort daar niet bij, want daar ga je geen goede discussie mee kunnen voeren online.

        Overigens heb ik een goed gesprek met JMargry gehad in de stationsrestauratie (toen dat nog mocht). Verder hebben we goede contacten met de Henri van Abbestichting en daar ook mee rond de tafel gezeten. We keren absoluut de rug niet toe aan de “NIMBY’s”, maar wel naar dit platform.

        Met vriendelijke groet,
        Rutger

        P.S. bleenhouwers sprak over “NIMBY’s”, maar dit woord hoor je EHVXL nooit in de mond nemen; niet alle leden van SkyscraperCity zijn ook lid bij EHVXL.

        • P.P.S. Ik weet niet wie ‘Jozef’ is, maar hij is overigens geen lid van EHVXL.

        • Bob

         Ik zou nog steeds zeggen: jammer dat je de dialoog hier niet aangaat. Ik zeg ook nog steeds dat een aantal van de bestuursleden wel degelijk belangen heeft bij de stadsontwikkeling zoals die gepromoot wordt door Winy Maas. Opvallend dat jij wel weet dat Jozef niet van EHVXL is. Voor mij was dat niet duidelijk. Ik heb in mijn stuk overigens niet gesteld dat de term NIMBY door EHVXL gebezigd is; het zou het domste zijn wat je als nette club voor hoogstedelijke stadsontwikkeling zou kunnen doen. De grap van Skyscrapercity is dat je er met een beetje uitzoekwerk achter komt wie wie is. In mijn geval verbaas je je dan over de gedaanteverwisseling die mensen ondergaan als ze onder hun eigen naam naar buiten treden of niet aangeven wat hun overige belangen zijn. Een ander facet dat opvalt wanneer je op Skyscrapercity meeleest, is dat elk nieuws, zelfs de stemverdeling onder alle partijen aangaande de verdichtingsvisie al bekend zijn. Ik vind dat raar, jij niet. Dat mag.

         • Ik ben de secretaris van EHVXL, vandaar dat ik weet dat Jozef geen lid is. Daardoor weet ik ook dat ik, en mijn mede bestuursleden, geen belangen hebben bij de stadsontwikkelingen. Ja, een van de bestuursleden is een groene dakdekker. Maar hij is niet zijn bedrijf aan het verkopen bij projectontwikkelaars om er zo een slaatje uit te slaan. Dit is overigens ook vastgelegd in onze statuten en zal binnenkort gepubliceerd worden op onze website wanneer we onze ANBI-aanvraag doen.

          De stemverdeling onder alle partijen is niet bekend, maar kon aardig ingeschat worden aan de hand van de meningvormende vergadering van de raad. Ik hekel het wantrouwen hier op DSE richting de gemeente en EHVXL enorm. Iedereen bij DSE, EHVXL, en de gemeente heeft naar mijn mening het beste voor met Eindhoven en doet dit uit liefde voor de stad. Het is prima dat de een het niet eens is met de ander wat ‘goed’ is voor de stad, maar dit zwartmaken gaat echt te ver.

          Je mag me trouwens naïef vinden dat ik er vanuit ga dat mensen uit goede bedoelingen handelen, maar ik zal er tegelijkertijd altijd voor waken dat EHVXL geen marionet wordt van de gemeente of projectontwikkelaars.

        • Rien Valk

         Beste Rutger,

         Als je dan toch de beschuldiging uit dat EHVXL hier zwart gemaakt wordt kom dan met voorbeelden. Dan kan de betreffende auteur dat verduidelijken. Je had natuurlijk ook meteen kunnen reageren op die door jou categoriseerde zwartmakerij.

         Kwalificaties als hilarisch en kinderachtige oudemannenclub zijn nu niet bepaald argumenten in een open dialoog. Dat je met Jaap Margry contact hebt gehad was ons al lang bekend. Maar wat dit te betekenen heeft met betrekking tot onze portal wordt mij niet duidelijk.
         Wat mij helaas wel duidelijk wordt is, dat jullie elk argument aangrijpen om een faire en open dialoog op onze Digitale Stad Eindhoven uit de weg te gaan, een dialoog die toegankelijk is voor alle Eindhovenaren en niet alleen deels de kranten lezers van het ED.

         Wat de commerciële en/of privé belangen van een paar EHVXL deelnemers betreft, als ik een boek te verkopen had over Eindhoven, (toekomstige) daken in ons centrum graag wil voorzien van groen, mijn voormalige werkgever waar ik misschien weer een project kan doen niet voor het hoofd wil stoten, dan zou ik precies het zelfde doen als die leden van EHVXL, Prima! Daar is ook niks mis mee, maar kom daar dan gewoon voor uit.

         • Hier een paar voorbeeldjes:

          “Als ik nu mijn fantasie erop loslaat zou het zomaar kunnen dat iemand van Living Roofs (niet lullen maar planten!) het concept geschreven heeft en door een adviseur van een ingenieursadviesbureau (Wij weten wat uw stad wil!) om strategische redenen is ‘verfijnd’ zodat de boodschap makkelijker wordt geslikt”
          https://dse.nl/ehvxl-has-a-lift-off/

          Hier wordt de schijn van belangenverstrengeling gewekt. Hebben we meteen ontkracht en het aanvankelijke artikel is aangepast omdat het echt grensoverschrijdend was.

          “Bovendien is en blijft het opvallend dat de ene EHVXL-oprichter onderneemt in groene daken, de andere al drie jaar bij de Gemeente Eindhoven gedetacheerd zit als projectmanager Openbare Ruimte en de derde, Eugene Franken zelf, per boek over de transitie van onze stad een paar tientjes bijgeschreven ziet worden op zijn bankrekening.”
          https://dse.nl/wij-kijken-liever-naar-de-toekomst-part-iv/
          Hier wordt opnieuw de schijn van belangenverstrengeling gewekt, ondanks dat we dat al eens ontkracht hebben.

          “Als het gaat over voornemens aangaande de ontwikkeling van onze stad zal deze belangengroep altijd een stap voor liggen op welke andere belangengroep dan ook. Weinig burgers zullen direct of indirect beschikken over de korte lijntjes waarlangs inhoudelijke en procedurele informatie loopt. Met een paar verstrengelingen tussen gemeente en EHVXL is het bij voorbaat al 1-0 voor deze hoogbouwfans.”
          https://dse.nl/wij-kijken-liever-naar-de-toekomst-part-iv/
          Het tegendeel is waar. We moeten veel moeite doen om een voet tussen de deur te krijgen bij de gemeente. We hebben ons (nog) niet eenzelfde positie verworven als belangengroepen zoals de Henri van Abbe-stichting waar verschillende oud-wethouders goede connecties hebben. Het is dus weer nergens op gebaseerd.

          “Kwalificaties als hilarisch en kinderachtige oudemannenclub zijn nu niet bepaald argumenten in een open dialoog.”
          Klopt. Het open dialoog met dit platform zijn eigenlijk wel voorbij. Dat had ik al gezegd.

          Ik noemde Jaap Margry omdat ik wou benadrukken dat ik contact heb gehad met hem naar aanleiding van zijn artikel. Hij stond open voor een fatsoenlijk dialoog zonder het enorme wantrouwen wat ik bij de rest van de DSE auteurs proef. Was een goed gesprek en ben ik dankbaar voor.

          “Daar is ook niks mis mee, maar kom daar dan gewoon voor uit.”
          Daar komen wij ook gewoon voor uit? Al deze informatie is binnen twee klikken te vinden via Google. We verbergen niks. Het is zelfs gewoon op onze website terug te vinden waar de bestuursleden in kwestie werkzaam zijn.

       • Jozef

        Dank voor je reactie Rien.

        Ik begreep heel goed dat dit stuk gepersifleerd was en dat was mede de aanleiding voor mij zo fel te reageren, wat voor een goede discussie misschien niet zo handig was nee.

        Je ziet dat nu we elkaar de ruimte geven om elkaars meningen uit te leggen zonder te proberen om in de volgende reactie elkaars mening meteen de grond in te boren, het gesprek een stuk prettiger verloopt. Tenminste zo ervaar ik het.
        En dan hoef je het niet eens te zijn met elkaar en kun je nog wat inzichten krijgen. Veel prettiger mijn inziens.

        Overigens ben ik als hoogbouwliefhebber lid van Skyscrapercity maar ik ben niet actief voor EHVXL.

        Maar goed, de lucht lijkt geklaard hiermee wat mij betreft. Wie weet discussiëren we in een volgend artikel op een normale manier verder.

        Fijne dag…

 • BreugelJaap

  Door een reeks opeenvolgende te verwachten crises kan het met de monsterlijke toren van Winy Maas ongeveer net zo gaan als met de Sint Lievensmonstertoren van Zierikzee.

  In de veertiende en vijftiende eeuw stroomde de rivier de Schelde in de eerste plaats naar zee via de monding van de Oosterschelde. Zierikzee was daar een welvarende havenstad. Bij de prachtige, gotische Sint Lievensmonsterkerk moest een toren komen die iets groter zou worden dan die van de kathedraal van Antwerpen, namelijk 130 meter. Begonnen werd in 1454, maar door de verlegging van het economisch zwaartepunt naar de Westerschelde in de loop van de zestiende eeuw ontbraken na 1510 de middelen om de toren verder af te bouwen. De toren is nooit hoger geworden dan 62 meter, tot de eerste omloop.

  De gotische kerk is in de negentiende eeuw afgebrand. De toren is blijven staan en is in 1957-1972 gerestaureerd. Het is een prachtig, iconisch bouwwerk.

  Maar de monsterlijke toren van Winy Maas zal waarschijnlijk geen 4 eeuwen overleven. Dat is een nepicoon.

  Zie:
  http://www.zierikzee-monumentenstad.nl/sint-lievensmonstertoren

 • middenweg

  Goed stuk. Zo zie ik het ook. Dat Eindhoven nieuwe iconen kan gebruiken, daar zullen meer mensen erover eens zijn. Het probleem is vooral dat de focus teveel op de binnenstad ligt.

  Ruimte genoeg daarbuiten. Op Strijp S bijv. wordt er juist vrij behoudend gebouwd. Daar mag nog wel iets bijzonders bij.

  Wat betreft het Stadhuisplein. De invloed van wind en zon is inderdaad belangrijk. Wil je daar een levendiger plein van maken, waar mensen graag op een terras gaan zitten, dan moet je er geen enorme torens omheen gaan zetten, zodat je er de hele dag in de schaduw zit. Nog los van het overheersen van iconen als de Catharinakerk of Stratumseind.

  Dit geldt in mindere mate ook voor District E. Doordat de hoge toren is verplaatst zal het Stationsplein nu wat prettiger zijn dan in eerste instantie. Maar het blijft allemaal nogal krap opgezet. Het monumentale station, ook een van Eindhovens iconen zal bijna niet meer te zien zijn straks.

  Overigens, een stad is veel meer dan alleen iconen. Het hoeven niet allemaal enorm opvallende bouwwerken te zijn. Wat nu in is, is straks weer uit. Ik zie liever dat men in de binnenstad vooral bouwt passend bij de bestaande omgeving.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *