Waldorf & Statler

Eindhoven, die stad die bekend staat als Slimste Stad van de wereld, een stad waar sinds de diepe grijze depressie van de 90’s met man en macht is gewerkt aan een wederopstanding. Die stad waarin met dank aan verandering, zoveel is bereikt.

Deze stad is nu in de macht van Waldorf & Statler. Wie kent ze niet? Die 2 oude mannetjes op het balkon bij de Muppets. Helaas zijn het in Eindhoven niet 2 oude mannetjes op een balkon, maar verschillende relatief kleine groepjes mensen die zich ogenschijnlijk keren tegen elke verandering die voorbij komt. Groepjes mensen die alle verandering verstikken. En dat in een stad die al weer een jaar of 10 gepromoot wordt met het veelvuldige gebruik van het woord “innovatie”.

En dit is jammer! Dat is niet Eindhoven-waardig. Zelf ben ik opgevoed met oneliners als “If you do what you always did, you get what you always got”. In dit geval ben ik overtuigd dat het erger is. Stilstand is achteruitgang. Eindhoven moet een interessante, fijne en uitnodigende stad blijven om er te willen wonen en werken. Dus we moeten verder. Naar het volgende level. En dat is voor de duidelijkheid niet alleen in de hoogte. Het gaat om woonruimte, vermaak en levendigheid.

Kijk ik naar de meningvormende artikelen die afgelopen periode geschreven zijn breekt bij mij het angstzweet uit. Een kleine samenvatting van wat er gepubliceerd is;
Pompeus hoogaltaar op Eindhovens stationsplein? – Digitale Stad Eindhoven
(Over (the) Edge: Gaan met die plataan! – Digitale Stad Eindhoven
Het Prehistorisch Dorp wil uitbreiden – Digitale Stad Eindhoven
W’anquête – Digitale Stad Eindhoven
Hoge woontorens de oplossing in de binnenstad van Eindhoven? – Digitale Stad Eindhoven
Beiroet aan de Dommel – Digitale Stad Eindhoven
Is de gemeenteraad wel in ons Eindhovenaren geïnteresseerd? – Digitale Stad Eindhoven
Familiezwembad De Topsportelreep – Digitale Stad Eindhoven

En dit is alleen hier bij DSE. Plussen we daar de beroepsmopperaars van het ED en de verschillende andere clubjes er bij op, is het één groot deprimerend feest van cynisme en boosheid.

Dat is niet de insteek waar mee Eindhoven uit de krochten van de ellende is gekropen!
Denk eens aan wat er bereikt en opgestart is in de eerste 10 jaar van dit millennium!

En kijk eens hoe dat langzaamaan in kakt in het tweede decennium van dit millennium.
Waar zijn de nieuwe initiatieven die bijdrage aan Eindhoven op de echt lange termijn? Een termijn die langer is dan 1 verkiezingsronde en die de uniciteit van Eindhoven laat zien.
Er wordt geleund op het verleden. En dat is niet de insteek waarmee Eindhoven haar unieke positie op de wereld gaat behouden. Dus geen brainport, geen B of CSML en daardoor ook geen geld voor het muziekcentrum of ijsbaan of nieuwe Geldropseweg.

Dus waar ik benieuwd naar ben is, waar zijn de oplossingen? Hoe zien jullie dat Eindhoven wel kan door ontwikkelen naar een stad die aan de top blijft? Een stad die serieus genomen gaat worden in Den Haag? Beredeneer dus niet vanuit allemaal niet goed is, maar kom met voorstellen hoe het dan wel zou kunnen. Denk in mogelijkheden en verandering. Want verandering is er nodig. Anders zijn we voor je het weet weer terug in de 90’s.

Want klagen is makkelijk, denken in oplossingen daarentegen. Maar is dat laatste geen typisch Eindhovense kwaliteit?

 

(Overzicht van DSE Artikelen is een selectie van een lijst opgesteld door Romasyd)

5 reacties

 • BreugelJaap

  De kreet “Eindhoven is de slimste stad van de wereld” is baarlijke nonsens. Die kreet is typisch niet falsifieerbaar ofwel zo vaag dat de waarheid niet vastgesteld kan worden. Daar komt bij dat Eindhoven buiten een straal van 500 km bij vrijwel niemand bekend is.

  Brainhoven telt veel technici op verschillende opleidingsniveaus, die op hun vakgebied goede prestaties leveren, ook bij innovatie. Maar dat komt elders in de wereld eveneens vaak voor. Hoeveel van die technici in Eindhoven wonen, is me niet bekend.

  Men kan zich de vraag stellen hoe goed functioneert Eindhoven als stad om te leven voor bewoners of bezoekers? Als bewoner van Brainhoven buiten Eindhoven heeft de stad decennialang aantrekkingskracht voor mij gehad met een centrumfunctie voor winkels, horeca en cultuur.
  In het laatste decennium kom ik er steeds minder, het afgelopen jaar 1 keer. Dat komt omdat Den Bosch met een prachtig centrum een veel grotere aantrekkingskracht heeft. Dat centrum is ook met de trein prima bereikbaar. Daarnaast winkelen we steeds meer via het internet. Één en ander zal wel zo blijven, ook als de verdichtingsplannen van de gemeente Eindhoven worden uitgevoerd.

  De verantwoordelijkheid van de keuze voor verdichting van het woongebied van Eindhoven ligt gedeeltelijk bij de gemeente. Medeverantwoordelijk zijn de regeringen Rutte van de afgelopen 10 jaar die niet meer wilden bouwen buiten de bestaande woongebieden, die sterk bezuinigd hebben op ruimtelijke ordening, die het ministerie van VROM hebben afgeschaft en die de verhuurdersheffing hebben ingevoerd. Wat in sterke mate heeft geleid tot de huidige woningnood.
  Verder is men onder leiding van die regeringen bezig de omgevingswet in te voeren, die leidt tot reclameverhalen van regionale overheden – waaronder gemeenten – in plaats van duidelijke plannen. Verhalen die overal over kunnen gaan en die per gemeente sterk kunnen verschillen. Een katalysator voor chaos.

  Waar de gemeente Eindhoven wel hoofdzakelijk verantwoordelijk voor is:
  1. Onvoldoende inspanning op het gebied van milieu inclusief klimaat.
  2. De groeiende kloof tussen arm en rijk/welgesteld binnen de gemeente.
  3. Onvoldoende inspanning voor het behoud van de democratie. Daarbij wordt de plutocratie via Brainport steeds meer invloed gegeven.
  Dat alles is niet zo slim.

  Democratie behoort gepaard te gaan met stevige kritiek van participanten annex buitenstaanders. Meesters op dat soort kritiek zijn Waldorf en Statler. Een goed voorbeeld voor Brainhoven.

 • bleenhouwers

  Hallo Okke, helder betoog, leuke illustratie bovendien. Ik wist al van de opsomming en het klopt: van de bijna tachtig bijdragen sinds 1 januari jl. vertegenwoordigt die lijst daadwerkelijk de meest kritische stukken.

  Ik weet niet wat jij precies managet maar als je te maken hebt met mensen zul je er ook Waldorf en/of Statlers tussen hebben zitten. Ik heb dat genoegen mogen beleven en achteraf moeten vaststellen dat a) die lui niet per definitie oud zijn en b) wat als gezeik klatert hoeft nog geen pis te wezen. Met dat laatste bedoel ik dat je vaak heel veel hebt aan de kritiek achter ‘de hakken in het zand’. Je kunt die aan- of opmerkingen aanwenden om het oorspronkelijk idee te verbeteren en het verkleint de kans op fatale vergissingen.

  Grappig: op de redactie van DSE is de stelling: “If you do what you always did, you get what you always got” ook al vaker te horen geweest. Komt oorspronkelijk volgens mij uit het oosten van het land.

 • Okke

  Hallo Peter, dat gemeente Eindhoven het een en het ander mist, zal ik niet ontkennen. Dit speelt niet alleen op gebied van stedelijke/ruimtelijke ontwikkelingen. Wat je aantipt met betrekking tot samenhang, mobiliteitsplannen etc. is net het zwakke punt bij onze gemeente. Ik ben voorzitter geweest van een buurthuis binnen Eindhoven, en wat ik daar gezien heb is dat men binnen de gemeente rondjes draait met plannen. Voordat een plan uberhaupt gestart is, begint het volgende plan. En als vrijwilliger er maar achteraan rennen. Kijk naar de visies, gebiedsverkenningen (niet alleen op vastgoed gebied!) en onderzoeken waar om de haverklap mee gestrooid wordt! En op dinsdag wordt plan a afgeschoten, en op woensdag roept een wethouder dat er goed onderzoek gedaan moet worden naar een compleet onrealistisch plan, het ondertunnelen van de Kennedylaan.

  Waar ik zelf op manage in mijn dagelijks leven als leidinggevende is “focus”. Maak eerst af waar je mee bezig bent voordat je op het volgende toffe project stort. Anders zitten we dadelijk met 20 halve plannen en 0 resultaat.
  Om maar iets te noemen, waar is het park achter de Witte Dame? Hoezo is de Geldropseweg nog niet aangepakt maar wordt er wel tijd en energie geïnvesteerd om te bekijken wat ze met de Boschdijk kunnen doen? Waarom worden er tenders gedraaid om meer geld te krijgen vanuit de overheid voor voorzieningen, terwijl er niemand heeft gecheckt of er wel plek is voor een rijksmuseum? Ik weet die oplossing wel. Focus. En zorg er voor dat de projecten met de grootste belangen niet 3 jaar na presentatie van de tender ineens onderuit geschoffeld worden op details. Want dat is wat er nu gebeurd is. Een project met een budget van tientallen miljoenen euro’s (als het niet meer is) wordt onderuit geschoffeld omdat er iemand een fietsenstalling in een tekening van een ander project, op een terras heeft gezet.

  Dat is voor mij van een stuitend niveau aan amateurisme. En dat doet mij wel pijn, een stad met zoveel potentie dat op deze manier bestuurd wordt. Hoe daar een verandering in te brengen is, weet ik niet. En is voor mij 1 van de redenen geweest om na 3 jaar duwen en trekken vanuit dat buurthuis, de handdoek in de ring te gooien. Ik had alleen niet verwacht dat de gemeente zich ook naar projecten met dit soort belangen, zich als zo een onbetrouwbare samenwerkingspartner op te stellen.

  Maar goed, nu ben ik zelf aan mopperen, wellicht iets genetisch 😉 .

 • Peter

  Dank Okke voor je artikel, ik zal even reageren op wat je vraagt.
  Wat er mist in Eindhoven is samenhang.
  Samenhang tussen en binnen plannen die worden gelanceerd en nog al te vaak worden uitgevoerd. Dat maakt Eindhoven tot een gebied van “geleden dorpen” en niet echt een stad, ook al is zij dat wel.

  Als er geen samenhang is, is er ook geen integraliteit.
  Geen integraliteit betekent dat de omgeving ook niet duurzaam en niet klimaatbestendig wordt.
  Je ontwikkelt zonder meerwaarde.

  Ik spreek niet over meerwaarde van het object, maar van de meerwaarde voor de omgeving.
  De leefbaarheid ga je zo verhogen.

  Wat er momenteel nog mist, waardoor dit falen van de week bloot is komen te liggen, en toevallig was dit nu bij het(postzegel)plan van District-E, is dat naast samenhang, integraliteit voor de publieke ruimte, er geen goed mobiliteitsplan is.
  Ook dat is een “groot ding”.

  Eigenlijk mist Eindhoven een sterke gemeentelijke afdeling, die zich zou moeten bezighouden met stedelijke/ruimtelijke ontwikkeling en planologie.

  Het is dus zaak, dit als de wiedeweerga te regelen. Een sterke en kwalitatieve afdeling/sector.
  Ook doordat dit intern bij de gemeente zo is versnipperd, of er gewoon qua kennis/kunde er niet meer is, is dit gebeurd.
  En de oplossing zit in het echt gezamenlijk ontwikkelen van plannen met de directe omgeving.
  Samenspraak aan de voorkant. En dan ontwikkel je samen een aantal scenario’s.
  Niet nadat het plan in concept klaar is en de planinkt al is opgedroogd. Dat alles is ouderwets en moeten wij in Brainport echt niet meer willen.
  Laten we dus, wat er nu is gebeurd, zien als iets heel positiefs. Leren van dit momentum.

  En kijk tot slot naar de hele stad. In heel veel wijken, liggen complexe renovatieopgaven. Doorstroming van oudere bewoners naar appartementen in hun eigen wijk, waardoor eengezinswoningen weer vrijvallen. Pak dit aan aub!
  Er valt zoveel meer, beter en sneller te organiseren, als wij luisteren en gaan samenwerken, van onderaf.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *