Verdichtingsvisie en hoogbouw

Zo kan het dus ook

Niet een vooringenomen hoogteobsessie en grootstedelijkheidswaanzin doordrukken, zonder oog te hebben voor de omgeving of wat de bewoners ervan vinden, maar te luisteren en het […]

De markt(hal) bepaalt.

telegraaf.nl/nieuws/774112010/iconische-markthal-dreigt-nu-al-te-verpauperen-25-staat-leeg Het gaat niet goed met de Markthal in Rotterdam. Een van de gebouwen waar onze eigen Winy Maas zijn faam aan te danken heeft. […]

Minder! Minder! Minder!

Momenteel tracht ik te reconstrueren wat wethouder Torunoglu en zijn ambtenaren verstaan onder ‘inspraak’. Dat doe ik niet zomaar. Naarmate ik meer schrijf over hoogbouw […]

Woningnoot

Afgelopen dinsdag werd een begin gemaakt met het kraken van de woningnoot. Eindhovenaren, vooruit: ook de wannabees, azen op een woning binnen de stadsgrenzen. Tijdens […]