Verdichtingsvisie en hoogbouw

De markt(hal) bepaalt.

telegraaf.nl/nieuws/774112010/iconische-markthal-dreigt-nu-al-te-verpauperen-25-staat-leeg Het gaat niet goed met de Markthal in Rotterdam. Een van de gebouwen waar onze eigen Winy Maas zijn faam aan te danken heeft. […]

FC Malta aan de Dommel

Het afgelopen weekend echode twee zaken na die ik voorafgaand aan zaterdag niet helemaal goed had kunnen volgen. Allereerst was er een interessante promotie aan […]

Minder! Minder! Minder!

Momenteel tracht ik te reconstrueren wat wethouder Torunoglu en zijn ambtenaren verstaan onder ‘inspraak’. Dat doe ik niet zomaar. Naarmate ik meer schrijf over hoogbouw […]

Woningnoot

Afgelopen dinsdag werd een begin gemaakt met het kraken van de woningnoot. Eindhovenaren, vooruit: ook de wannabees, azen op een woning binnen de stadsgrenzen. Tijdens […]

Dubai aan de Dommel?

Eindhoven wil tot wel 160 meter hoog bouwen in de binnenstad. Dat is vragen om problemen. Eindhoven heeft het gevonden. De woningcrisis kan eenvoudig worden […]

EHVXL has a lift off

‘Hoge woontorens in de binnenstad’, het is een belangrijk thema voor Eindhoven en het debat verdient een inhoudelijke impuls. EHVXL profileert zich als een groep […]